Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Mjere za poticanje zapošljavanja  >  Popis mjera  >  „Pomoć sebi i drugima“ – zapošljavanje kroz pojedinačne projekte javnih radova
Zadnja izmjena: 26.08.2016.

„Pomoć sebi i drugima“ – zapošljavanje kroz pojedinačne projekte javnih radova

 

Paket mjera Mladi i kreativni, I posebnost je prednost, Uključeni, Važno je iskustvo, I mi smo za novi posao u učenje
Paket mjera za nezaposlene osobe romske nacionalne manjine, Paket mjera za nezaposlene žene
Naziv mjere Pomoć sebi i drugima
Vrsta intervencije Javni rad – pojedinačni projekt
Cilj mjere Uključiti nezaposlene osoba sa stečenim stručnim zvanjima kao i same osobe koje pripadaju posebnim skupinama u rad udruga i ustanova koje skrbe i imaju programe za osobe s invaliditetom, liječene ovisnike, žene žrtve obiteljskog nasilja, žrtve trgovanja ljudima i druge posebne skupine građana.
Ciljane skupin
 
a) osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, beskućnici/e koji su prijavljeni u evidenciju nezaposlenih
 
b) nezaposleni hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, povratnici s odsluženja zatvorske kazne, osobe na uvjetnoj kazni, korisnici prava po Zakonu o socijalnoj skrbi, osobe koje nemaju završenu srednje obrazovanje ili strukovnu izobrazbu koji su prijavljeni u evidenciju nezaposlenih najmanje 6 mjeseci
 
c) nezaposlene osobe do 29 godina starosti sa završenim visokoškolskim obrazovanjem u skladu s programom javnog rada koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih
 
d) nezaposlene osobe sa završenim visokoškolskim obrazovanjem u skladu s programom javnog rada koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci
 
e) mladi do 29 godina sa završenim gimnazijskim obrazovanjem koji su prijavljeni u evidenciju nezaposlenih do 4 mjeseca
 
f) mladi do 29 godina sa završenim gimnazijskim obrazovanjem koji su prijavljeni u evidenciju nezaposlenih dulje od 4 mjeseca
 
g) osobe iznad 50 godina bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih
i to:
  1. mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca,
  2. mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci,
  3. mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci,
  4. pripadnici teže zapošljivih ciljnih skupina stariji od 29 godina koji odgovaraju kriterijima i uvjetima te načinima korištenja sredstava koje propisuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.
h) osobe romske nacionalne manjine prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba (100% visina subvencije).
Trajanje Do 12 mjeseci
Visina subvencije
Osobe iz ciljanih skupina a), b) i e) : 100 %, troška minimalne bruto plaće u iznosu od 3.656,64 kn. 
100% troška prijevoza u maksimalnom iznosu do 400 kuna.
Osobe iz ciljanih skupina c), d), f) i g).: 50% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 3.656,64 kn. 
50% troška prijevoza, a u maksimalnom iznosu do 200 kuna.  
 
Korisnici
Jedinice lokalne samouprave i uprave, neprofitne organizacije.
Nezaposlene osobe iz definirane ciljane skupine.
Način odabira korisnika
Javni poziv, prijava potrebe za radnikom i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.
Kriteriji
 Osobe koje se uključuju u pojedinačni projekt javnog rada moraju ili imati obrazovanje usklađeno s programom javnog rada ili biti pripadnik ciljane skupine o kojoj skrbi poslodavac.
Obveze korisnika
 Obveze poslodavca:
  • izvršiti obveze iz Programa,
  • ne raskidati ugovore o radu s radnikom
  • radnike iz Ugovora o sufinanciranju/financiranja neće rasporediti na poslove koji nisu sastavni dio Programa,
  • protekom prvog mjeseca rada i nadalje, Zavodu dostavljati izvješće o prisutnosti na radu i dokaze o isplaćenim plaćama i uplaćenim doprinosima za isplatu mjesečnih refundacija,
  • osigurati prava iz Zakona o radu i kolektivnih ugovora,
  • vođenje Dnevnika javnog rada koji mora pratiti satnicu i aktivnosti iz Programa.
Napomene
Troškovi prijevoza plaćaju se samo u slučajevima kada se nezaposlena osoba uključuje u javni rad izvan mjesta prebivališta i u gradovima gdje je nužno koristiti javni prijevoz.Dokumentaciju i dodatna pojašnjenja možete pogledati ovdje.