Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Mjere za poticanje zapošljavanja  >  Popis mjera  >  „Pomoć sebi i drugima“ – zapošljavanje kroz pojedinačne projekte javnih radova
Zadnja izmjena: 13.01.2016.

„Pomoć sebi i drugima“ – zapošljavanje kroz pojedinačne projekte javnih radova

 

Paket mjera Mladi i kreativni, I posebnost je prednost, Uključeni, Važno je iskustvo, I mi smo za novi posao u učenje
Paket mjera za nezaposlene osobe romske nacionalne manjine, Paket mjera za nezaposlene žene
Naziv mjere Pomoć sebi i drugima
Vrsta intervencije Javni rad – pojedinačni projekt
Cilj mjere Uključiti nezaposlene osoba sa stečenim stručnim zvanjima kao i same osobe koje pripadaju posebnim skupinama u rad udruga i ustanova koje skrbe i imaju programe za osobe s invaliditetom, liječene ovisnike, žene žrtve obiteljskog nasilja, žrtve trgovanja ljudima i druge posebne skupine građana.
Ciljane skupine
 1. Osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e : 
  -   prijavljene u evidenciju nezaposlenih.
 2. Nezaposlenih hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, povratnici s odsluženja zatvorske kazne, osobe na uvjetnoj kazni, korisnici prava po Zakonu o socijalnoj skrbi, osobe koje nemaju završenu srednje obrazovanje ili strukovnu izobrazbu:
  -   prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 6 mjeseci.
 3. Nezaposlene osobe do 29 godina starosti sa završenim visokoškolskim obrazovanjem u skladu s programom javnog rada:
  -  prijavljene u evidenciju nezaposlenih.
 4. Nezaposlene osobe sa završenim visokoškolskim obrazovanjem u skladu s programom javnog rada
  -prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci.
 5. Mladi do 29 godina sa završenim gimnazijskim obrazovanjem:
  -  prijavljeni u evidenciju nezaposlenih do 4 mjeseca.
 6.  Mladi do 29 godina sa završenim gimnazijskim obrazovanjem:
  -   prijavljeni u evidenciju nezaposlenih dulje od 4 mjeseca.
 7.  Osobe iznad 50 godina bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju:
   - prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.
Trajanje Do 12 mjeseci
Visina subvencije
Osobe iz ciljanih skupina 1., 2. i 5. : 100 %, troška minimalne bruto plaće u iznosu od 3.656,64 kn. 
100% troška prijevoza u maksimalnom iznosu do 400 kuna.
Osobe iz ciljanih skupina 3., 4., 6. i 7.: 50% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 3.656,64 kn. 
50% troška prijevoza, a u maksimalnom iznosu do 200 kuna.  
 
Korisnici
Jedinice lokalne samouprave i uprave, neprofitne organizacije.
Nezaposlene osobe iz definirane ciljane skupine.
Način odabira korisnika
Javni poziv, prijava potrebe za radnikom i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.
Kriteriji
 Osobe koje se uključuju u pojedinačni projekt javnog rada moraju ili imati obrazovanje usklađeno s programom javnog rada ili biti pripadnik ciljane skupine o kojoj skrbi poslodavac.
Obveze korisnika
 Obveze poslodavca:
 • izvršiti obveze iz Programa,
 • ne raskidati ugovore o radu s radnikom
 • radnike iz Ugovora o sufinanciranju/financiranja neće rasporediti na poslove koji nisu sastavni dio Programa,
 • protekom prvog mjeseca rada i nadalje, Zavodu dostavljati izvješće o prisutnosti na radu i dokaze o isplaćenim plaćama i uplaćenim doprinosima za isplatu mjesečnih refundacija,
 • osigurati prava iz Zakona o radu i kolektivnih ugovora,
 • vođenje Dnevnika javnog rada koji mora pratiti satnicu i aktivnosti iz Programa.
Napomene
Troškovi prijevoza plaćaju se samo u slučajevima kada se nezaposlena osoba uključuje u javni rad izvan mjesta prebivališta i u gradovima gdje je nužno koristiti javni prijevoz.Dokumentaciju i dodatna pojašnjenja možete pogledati ovdje.