Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Mjere za poticanje zapošljavanja  >  Popis mjera  >  „Mladi za EU“ – suradnici na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera - javni radovi za mlade
Zadnja izmjena: 18.07.2016.

„Mladi za EU“ – suradnici na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera - javni radovi za mlade

 
 

Paket mjera Mladi i kreativni
Naziv mjere Mladi za EU
Vrsta intervencije Javni rad
Cilj mjere Jačanje civilnog sektora i organizacija socijalnih partnera za povlačenje sredstava iz EU fondova uz zapošljavanje mladih ljudi koji će stjecati nova znanja i vještine vezane uz pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova.
Ciljane skupine

Mlade osobe do 29 godina s minimalno završenim srednjoškolskim obrazovanjem, bez obzira na radni staž
i to:
  1. mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca,
  2. mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci,
  3. mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci.
Trajanje Do 6 mjeseci
Visina subvencije
100 %, troška minimalne bruto plaće u iznosu od 3.656,64 kn. 
100% troška prijevoza u maksimalnom iznosu do 400 kuna.
Korisnici
Jedinice lokalne samouprave i uprave, neprofitne organizacije.
Nezaposlene osobe iz definirane ciljane skupine.
Način odabira korisnika
Javni poziv, prijava potrebe za radnikom i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.
Kriteriji
Program javnog rada na kojem se temelji ocjena za su/financiranje istog mora se temeljiti na društveno korisnom radu te ne smije biti profitan niti uključivati redovan rad poslodavca koji donosi program javnog rada.
Obveze korisnika
  • izvršiti obveze iz Programa,
  • ­ne raskidati ugovore o radu s radnikom,
  • ­radnike iz Ugovora o sufinanciranju/financiranja neće rasporediti na poslove koji nisu sastavni dio Programa,
  • ­protekom prvog mjeseca rada i nadalje, Zavodu dostavljati izvješće o prisutnosti na radu i dokaze o isplaćenim plaćama i uplaćenim doprinosima za isplatu mjesečnih refundacija,
  • ­osigurati prava iz Zakona o radu i kolektivnih ugovora,
  • ­vođenje Dnevnika javnog rada koji mora pratiti satnicu i aktivnosti iz Programa.
Napomene
Troškovi prijevoza plaćaju se samo u slučajevima kada se nezaposlena osoba uključuje u javni rad izvan mjesta prebivališta i u gradovima gdje je nužno koristiti javni prijevoz.
Edukacija se može provoditi u obrazovnoj ustanovi po verificiranom obrazovnom programu ili kod poslodavca uz mentora koji ima prethodno iskustvo na provođenju projekata.


Dokumentaciju i dodatna pojašnjenja možete pogledati ovdje.