Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Mjere za poticanje zapošljavanja  >  Popis mjera  >  „Mladi za zajednicu“
Zadnja izmjena: 26.08.2016.

„Mladi za zajednicu“

 

Paket mjera Mladi i kreativni, Uključeni, I posebnost je prednost, Paket mjera za nezaposlene osobe romske nacionalne manjine
Naziv mjere Mladi za zajednicu
Vrsta intervencije Javni rad
Cilj mjere Integracija mladih osoba na tržište rada putem društveno korisnog rada.
Ciljane skupine
a) Mlade nezaposlene osobe do 29 godina života s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, beskućnici/e koji su prijavljeni u evidenciju nezaposlenih,

b) mlade osobe do 29 godina života s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem bez obzira na radni staž
i to:
  1. mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca,
  2. mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci,
  3. mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci,
c) osobe romske nacionalne manjine prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba (100% visina subvencije).
 
Trajanje Do 6 mjeseci
Visina subvencije
Osobe iz ciljane skupine a): 100 %, troška minimalne bruto plaće u iznosu od 3.656,64 kn. 
100% troška prijevoza u maksimalnom iznosu do 400 kuna.
Osobe iz ciljane skupine b): 50% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 3.656,64 kn. 
50% troška prijevoza u maksimalnom iznosu do 200 kuna.    
Korisnici
Jedinice lokalne samouprave i uprave, neprofitne organizacije.
Nezaposlene osobe iz definirane ciljane skupine.
Način odabira korisnika
javni poziv, prijava potrebe za radnikom i obrada zahtjeva nakon zaprimanja
Kriteriji
Program javnog rada na kojem se temelji ocjena za su/financiranje istog mora se temeljiti na društveno korisnom radu te ne smije biti profitan niti uključivati redovan rad poslodavca koji donosi program javnog rada.
Obveze korisnika
Obveze poslodavca:
  • izvršiti obveze iz Programa,
  • ne raskidati ugovore o radu s radnikom
  • radnike iz Ugovora o sufinanciranju/financiranja neće rasporediti na poslove koji nisu sastavni dio Programa,
  • protekom prvog mjeseca rada i nadalje, Zavodu dostavljati izvješće o prisutnosti na radu i dokaze o isplaćenim plaćama i uplaćenim doprinosima za isplatu mjesečnih refundacija,
  • ­osigurati prava iz Zakona o radu i kolektivnih ugovora,
  • vođenje Dnevnika javnog rada koji mora pratiti satnicu i aktivnosti iz Programa.
Napomene
Troškovi prijevoza plaćaju se samo u slučajevima kada se nezaposlena osoba uključuje u javni rad izvan mjesta prebivališta i u gradovima gdje je nužno koristiti javni prijevoz.


Dokumentaciju i dodatna pojašnjenja možete pogledati ovdje.