Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Mjere za poticanje zapošljavanja  >  Popis mjera  >  „Radom za zajednicu i sebe“ – su/financirano zapošljavanje u javnom radu
Zadnja izmjena: 26.08.2016.

„Radom za zajednicu i sebe“ – su/financirano zapošljavanje u javnom radu

 

Paket mjera Mladi i kreativni, I posebnost je prednost, Uključeni, Važno je iskustvo, I mi smo za novi posao i učenje,
Paket mjera za nezaposlene žene, Paket mjera za osobe romske nacionalne manjine
Naziv mjere Radom za zajednicu i sebe
Vrsta intervencije Javni rad
Cilj mjere Integracija na tržište rada putem društveno korisnog rada, poticanje i ublažavanje socijalnih posljedica nezaposlenosti te motivacija nezaposlenih na traženje posla.
Ciljane skupine
a) osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, beskućnici/e koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih 
 
b) nezaposlene osobe bez završene srednje škole koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci

c) nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe starije od 50 godina koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 24 mjeseca

d) nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci

e) nezaposlenih hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, povratnici s odsluženja zatvorske kazne, osobe na uvjetnoj kazni, korisnici prava po Zakonu o socijalnoj skrbi, osobe koje nemaju završenu srednje obrazovanje ili strukovnu izobrazbu koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 6 mjeseci

f) nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci

g) mladi do 29 godina bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju koje su prijavljeni u evidenciju nezaposlenih do 4 mjeseca

h) mladi do 29 godina bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju koje su prijavljeni u evidenciju nezaposlenih dulje od 4 mjeseca

i) osobe iznad 50 godina bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih

j) nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju koje nisu bile prethodno uključene u programe javnih radova koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci
i to:
  • mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca,
  • mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci,
  • mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci,
  • pripadnici teže zapošljivih ciljnih skupina stariji od 29 godina koji odgovaraju kriterijima i uvjetima te načinima korištenja sredstava koje propisuje Hrvatski zavod za zapošljavanje

k) osobe romske nacionalne manjine u evidenciji nezaposlenih osoba (100% visina subvencije).
 
Trajanje Do 6 mjeseci.
Visina subvencije
Osobe iz ciljanih skupina a), b), c), d), g.) i j): 100 % troška minimalne bruto plaće u iznosu od 3.656,64 kn. 
100% troška prijevoza u maksimalnom iznosu do 400 kuna.
Osobe iz ciljanih skupina e), f), h) i i): 50% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 3.656,64 kn. 
 
50% troška prijevoza, a u maksimalnom iznosu do 200 kuna.
 
Korisnici
Jedinice lokalne samouprave i uprave, neprofitne organizacije.
Nezaposlene osobe iz definirane ciljane skupine.
Način odabira korisnika
Javni poziv, prijava potrebe za radnikom i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.
Kriteriji
Program javnog rada na kojem se temelji ocjena za su/financiranje istog mora se temeljiti na društveno korisnom radu te ne smije biti komercijalnog karaktera niti uključivati redovan rad poslodavca koji donosi program javnog rada.
Obveze korisnika
Obveze poslodavca:
  • ­izvršiti obveze iz Programa,
  • ne raskidati ugovore o radu s radnikom,
  • radnike iz Ugovora o sufinanciranju/financiranja neće rasporediti na poslove koji nisu sastavni dio Programa,
  • ­ protekom prvog mjeseca rada i nadalje, Zavodu dostavljati izvješće o prisutnosti na radu i dokaze o isplaćenim plaćama i uplaćenim doprinosima za isplatu mjesečnih refundacija,
  • ­osigurati prava iz Zakona o radu i kolektivnih ugovora,
  • vođenje Dnevnika javnog rada koji mora pratiti satnicu i aktivnosti iz Programa.
Napomene
Troškovi prijevoza plaćaju se samo u slučajevima kada se nezaposlena osoba uključuje u javni rad izvan mjesta prebivališta i u gradovima gdje je nužno koristiti javni prijevoz. 


Dokumentaciju i dodatna pojašnjenja možete pogledati ovdje.