Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Mjere za poticanje zapošljavanja  >  Popis mjera  >  „Znanje se isplati i za zaposlene“ – potpore za usavršavanje – sufinanciranje obrazovanja zaposlenih u uvjetima uvođenja novih tehnologija, viših standarda i promjene proizvodnog programa poslodavca
Zadnja izmjena: 14.07.2016.

„Znanje se isplati i za zaposlene“ – potpore za usavršavanje – sufinanciranje obrazovanja zaposlenih u uvjetima uvođenja novih tehnologija, viših standarda i promjene proizvodnog programa poslodavca

 
Paket mjera Važno je očuvati radno mjesto
Naziv mjere Znanje se isplati i za zaposlene
Vrsta intervencije Potpora za usavršavanje
Cilj mjere Osiguranje zadržavanja radnih mjesta radnicima koji su dugotrajno zaposleni kod istog poslodavca te poslodavac prelazi na nove ili više tehnologije,a razina vještina i stručnih znanja postojećih radnika ne osigurava nastavak zaposlenja.
Ciljane skupine
 • Zaposlene osobe kojima prijeti gubitak radnog mjesta zbog promjene proizvodnog programa, uvođenja novih tehnologija i viših standarda ili aktivnosti podizanja konkurentnosti postojeće radne snage, prema odabiru poslodavca uz uvjet da su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme najmanje 12  mjeseci
 • zaposlene osobe iznad 50 godina kojima prijeti gubitak radnog mjesta u uvjetima kada poslodavac prelazi na nove proizvodne programe ili nove tehnologije ili aktivnosti podizanja konkurentnosti postojeće radne snage, prema odabiru poslodavca uz uvjet da su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme najmanje 12 mjeseci
i to:
 1. zaposlene osobe koje kontinuirano sezonski rade kod poslodavca sa sezonskim obilježjem poslovanja, kojima zbog sezonskih varijacija prijeti gubitak radnog mjesta, prema kriterijima propisanim provedbenim uputama HZZ-a
 2. osobe zaposlene kod poslodavaca u restrukturiranju i/ili sa privremenim poteškoćama u poslovanju  kojima prijeti gubitak radnog mjesta, prema kriterijima propisanim provedbenim uputama HZZ-a
 3. novozaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju i osobe kojima prijeti gubitak radnog mjesta zbog nedostatnih vještina u skladu sa kriterijima u provedbenim uputama HZZ-a
 4. dugotrajno nezaposlene osobe starije od 29 godina bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci
 5. osobe starije od 29 godina bez završenog srednjoškolskog obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih
 6. osobe starije od 54 godine prijavljene u evidenciju nezaposlenih.
Trajanje Najduže 6 mjeseci
Visina subvencije
Intenzitet potpore ne premašuje 50% prihvatljivih troškova. Može se povećati do maksimalnog intenziteta potpore od 70 % prihvatljivih troškova za 10 postotnih bodova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju, odnosno za 10 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje srednjem poduzeću i za 20 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje malom poduzeću.  
Korisnici
Poduzetnici koji profitno djeluju.
Način odabira korisnika
Javni poziv i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.
Kriteriji
Poslodavac mora izraditi troškovnik usavršavanja. Opravdani troškovi su: troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju, troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za projekt usavršavanja. Troškovi smještaja isključeni su osim najnižih nužnih troškova smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom, troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja, troškovi osoblja polaznika usavršavanja i opći neizravni troškovi (administrativni troškovi, najam, režijski troškovi) za sate koje polaznici usavršavanja provedu u usavršavanju.
Obveze korisnika
Poslodavac je u obvezi:
 • osigurati uvjete za provedbu programa obrazovanja posebno u praktičnom dijelu,
 • održati broj zaposlenih utvrđen na dan podnošenja Zahtjeva na temelju kojeg je odobreno sufinanciranje,
 • u roku 15 dana od dana završetka programa usavršavanja dostaviti izvješće o uspješnosti programa obrazovanja i utrošku sredstava,
 • vratiti isplaćena sredstva ukoliko u propisanom roku ne dostavi izvješće o završetku obrazovanja, dokaze da su sredstva iskorištena u skladu s odobrenim troškovnikom.

Dokumentaciju i dodatna pojašnjenja možete pogledati ovdje.