Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Mjere za poticanje zapošljavanja  >  Popis mjera  >  „Stalni sezonac“ – sufinanciranje doprinosa za produženo mirovinsko osiguranje stalnim sezonskim radnicima
Zadnja izmjena: 15.07.2016.

„Stalni sezonac“ – sufinanciranje doprinosa za produženo mirovinsko osiguranje stalnim sezonskim radnicima

 
Paket mjera Važno je očuvati radno mjesto
Naziv mjere Stalni sezonac
Vrsta intervencije Podrška osobama koje rade kao stalni sezonci
Cilj mjere Pružanje podrške osobama koje rade u sezoni te jedan dio godine nemaju osiguranu plaću niti kontinuitet prijave na mirovinsko osiguranje.
Ciljane skupine
 
Osobe koje su kontinuirano radile najmanje 6 mjeseci kod istog poslodavca i koje će kod poslodavca raditi najmanje 3 sezone, ili su prethodno radile 3 sezone bez obzira jesu li imale status stalnog sezonca
 
i to:
  1. zaposlene osobe koje kontinuirano sezonski rade kod poslodavca sa sezonskim obilježjem poslovanja, kojima zbog sezonskih varijacija prijeti gubitak radnog mjesta, prema kriterijima propisanim provedbenim uputama HZZ-a,
  2. osobe zaposlene kod poslodavaca u restrukturiranju i/ili sa privremenim poteškoćama u poslovanju  kojima prijeti gubitak radnog mjesta, prema kriterijima propisanim provedbenim uputama HZZ-a
  3. novozaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju i osobe kojima prijeti gubitak radnog mjesta zbog nedostatnih vještina u skladu sa kriterijima u provedbenim uputama HZZ-a.
Trajanje 6 mjeseci
Visina subvencije
Poslodavcu: 
100% troška produženog osiguranja za prva 3 mjeseca, a sljedeći period u najdužem trajanju od 3 mjeseca 50% produženog osiguranja.

Osobi: 
Novčana pomoć najduže za razdoblje od 6 mjeseci produženog mirovinskog osiguranja u iznosu utvrđenom Odlukom Vlade RH.
Korisnici
Poslodavci kojima poslovanje uvjetuje zapošljavanje sezonskog karaktera.
Način odabira korisnika
Javni poziv i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.
Kriteriji
Stalni sezonac osoba je koja sukladno definiciji sezonskog rada radi kontinuirano u određenom dijelu godine na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 6 mjeseci.
Obveze korisnika
Obveze poslodavca:
  • zadržati broj stalno zaposlenih utvrđen na dan podnošenja zahtjeva,
  • osigurati zapošljavanje u narednoj sezoni/tri naredne sezone u trajanju od najmanje 6 mjeseci u pojedinoj sezoni,
  • snositi trošak obveznog osiguranja za onoliko osoba za koliko je utvrđen pad broja stalno zaposlenih i u vremenu do nadoknade utvrđenog broja stalno zaposlenih.

Obveze osobe:
  • prihvatiti zapošljavanje u narednoj sezoni,
  • javiti Zavodu svaku promjenu u statusu osiguranika produženog osiguranja (npr. zapošljavanje kod drugog poslodavca).
Napomene
Zahtjev za novčanu pomoć osoba može podnijeti u roku od 30 dana od dana stjecanja statusa osiguranika produženog mirovinskog osiguranja, a na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove.

Izuzeće u primjeni mjere
U slučaju da poslodavac ne želi koristiti mogućnost sufinanciranja troškova produženog mirovinskog osiguranja, a  radnik sa statusom stalnog sezonca može ostvariti pravo na novčanu pomoć potrebno je da poslodavac izjavi, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da će:
  • sam snositi troškove produženog osiguranja
  • zadržati stalnog sezonca naredne 3 sezone u radnom odnosu
Osim navedene izjave poslodavac nije u obvezi dostavljati nikakvu dodatnu dokumentaciju.
Kod navedenih poslodavaca Zavod će sufinancirati 10% produženog osiguranja u prvom mjesecu korištenja novčane pomoći za stalnog sezonca sukladno obvezi koju propisuje članak 55.a Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN br. 80/08, 121/10, 118/12 i 153/13).

Dokumentaciju i dodatna pojašnjenja možete pogledati ovdje.