Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  O nama  >  Upravno vijeće  >  Sjednice održane u 2013. godini  >  20. sjednica Upravnoga vijeća održana 23. rujna 2013.
Zadnja izmjena: 27.09.2013.

20. sjednica Upravnoga vijeća održana 23. rujna 2013.


Dnevni red:  
  1. Usvajanje Zapisnika sa 17., 18. i 19. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 05.07.2013., 29.07.2013. i 27.08.2013. godine.
  2. Pravilnik o zaštiti od požara.
  3. Suglasnost za sklapanje Ugovora o nabavi poštanskih usluga za potrebe Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
  4. Suglasnost za sklapanje Ugovora broj 1 o javnoj nabavi temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu licenci za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga (ev.br. 1/2013)
  5. Suglasnost za sklapanje Ugovora o građenju „Ključ u ruke“ o izvođenju radova Faze 1 (poslovni prostor 2) i Faze 3 (poslovni prostor 3) - Malešnica.
  6. Izmjene i dopune Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu koje su u nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (primjena do 31. prosinca 2013. godine).
  7. Suglasnost za sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine u Donjoj Čemernici. 
 
  2.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  3.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  4.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  5.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  6.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  7.dn.reda
Odluka
Obrazloženje