Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Mjere za poticanje zapošljavanja  >  Popis mjera  >  Komunalni radovi – sufinancirano zapošljavanje u komunalnim javnim radovima
Zadnja izmjena: 13.01.2016.

Komunalni radovi – sufinancirano zapošljavanje u komunalnim javnim radovima

 

Paket mjera Važno je iskustvo, I mi smo za novi posao i učenje, Uključeni, I posebnost je prednost, Paket za nezaposlene osobe romske nacionalne manjine, Važno je iskustvo
Naziv mjere Komunalni radovi
Vrsta intervencije Javni rad
Cilj mjere Integracija dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada na jednostavnijim, a ne prioritetnim poslovima djelatnosti za koje je registriran poslovni subjekt.
Ciljane skupine
 1. Osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e:
  - prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.
 2. Nezaposlene osobe bez završene srednje škole
  - prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci
 3. Nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe starije od 50 godina
  - prijavljene u evidenciju najmanje 24 mjeseca
 4. Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju:
  - prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci.
 5. 5. Nezaposlenih hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, povratnici s odsluženja zatvorske kazne, osobe na uvjetnoj kazni, korisnici prava po Zakonu o socijalnoj skrbi:
  - prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 6 mjeseci.
 6. Nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju koje nisu bile prethodno uključene u programe javnih radova:
  -  prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci
 7. Mladi do 29 godina bez kvalifikacije:
   - prijavljeni u evidenciju nezaposlenih
 8.  Osobe iznad 50 godina bez kvalifikacije:
   - prijavljeni u evidenciju nezaposlenih
Trajanje Do 6 mjeseci, uz uvjet dvostrukog zadržavanja u radnom odnosu.
Visina subvencije
Osobe iz ciljanih skupina 1.,2.,3.,4.,5. i 6. :100 %, troška minimalne bruto plaće u iznosu od 3.656,64 kn. 
100% troška prijevoza u maksimalnom iznosu do 400 kuna.
Osobe iz ciljanih skupina 7. i 8.: 50 % troška minimalne bruto plaće u iznosu od 3.656,64 kn. 
50 % troška prijevoza, a u maksimalnom iznosu do 200 kuna.
Korisnici
Komunalna poduzeća.
Nezaposlene osobe iz definirane ciljane skupine.
Način odabira korisnika
Javni poziv, prijava potrebe za radnikom i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.
Kriteriji
Poslovi opisani u programu javnog rada moraju biti oni poslovi koje redoviti radnici ne stignu obaviti, niti su poslodavcu prioritetni poslovi.
Obveze korisnika
 • ­izvršiti obveze iz Programa,
 • ne raskidati ugovore o radu s radnikom,
 • radnike iz Ugovora o sufinanciranju/financiranja neće rasporediti na poslove koji nisu sastavni dio Programa,
 • ­protekom prvog mjeseca rada i nadalje, Zavodu dostavljati izvješće o prisutnosti na radu i dokaze o isplaćenim plaćama i uplaćenim doprinosima za isplatu mjesečnih refundacija,
 • ­osigurati prava iz Zakona o radu i kolektivnih ugovora,
 • ­vođenje Dnevnika javnog rada koji mora pratiti satnicu i aktivnosti iz Programa.
Napomene
Troškovi prijevoza plaćaju se samo u slučajevima kada se nezaposlena osoba uključuje u javni rad izvan mjesta prebivališta i u gradovima gdje je nužno koristiti javni prijevoz.


Dokumentaciju i dodatna pojašnjenja možete pogledati ovdje.