Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Zadnja izmjena: 22.11.2013.

Priopćenje sa sjednice


U Zagrebu je 20. studenog 2013. održana 22. sjednica Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za potpisivanje Ugovora „ključ u ruke“ o nabavi radova izvođenja Faze 2 (Poslovni prostor 4) radova rekonstrukcije dijela stambeno-poslovne građevine na adresi Trg hrvatskih pavlina 4 i Marina Tartaglie 2 i 2A u Zagrebu, s odabranim ponuditeljem C.S.P. d.o.o.