Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Završeni projekti  >  IPA  >  Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženih skupina  >  Uključenje grupa u nepovoljnom položaju u poljoprivrednu proizvodnju – INDIGO GREEN
Zadnja izmjena: 03.07.2015.

Uključenje grupa u nepovoljnom položaju u poljoprivrednu proizvodnju – INDIGO GREEN

Naziv projekta: Uključenje grupa u nepovoljnom položaju u poljoprivrednu proizvodnju – INDIGO GREEN
Naziv programa: IPA IV – Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženih skupina
Status projekta: Završen
Nositelj: Razvojna agencija Sjever – DAN
Partner(i): Grad Varaždin – Upravni odjel za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju, HZZ Područni ured Varaždin, Gradska tržnica Varaždin, Turistička zajednica grada Varaždina, Udruga „Anđeli čuvari grada Varaždina“, Udruga „Njezina druga šansa''
Vrijednost: 158.000,86 €
Trajanje: 12 mjeseci
Ciljana skupina: Dugotrajno nezaposlene osobe – u evidenciji HZZ-a dulje od pet godina i nezaposlene osobe s invaliditetom  - bez obzira na dob i duljinu prijave u evidenciji HZZ-a

Cilj projekta:
Povećati mogućnosti zapošljavanja osoba u nepovoljnom položaju kroz aktivnosti osnaživanja i edukaciju u području poljoprivrede prilagođenu njihovim potrebama i potrebama tržišta rada u Varaždinskoj županiji
 
Ključni rezultati projekta:
1. Provedeno anketiranje/evaluacija i selekcija članova ciljnih grupa
 
http://www.indigo-green.hr/