Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Zadnja izmjena: 03.01.2014.

Partnerstvo na djelu

Naziv projekta: Partnerstvo na djelu
Naziv programa: IPA IV - Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3.
Nositelj: HZZ Područni ured Čakovec
Partner(i): Međimurska županija, Razvojna agencija Međimurske županije - REDEA, Grad Čakovec, Grad Mursko Središće, Grad Prelog
Vrijednost:  94.568,74 €
Trajanje:  12 mjeseci
Ciljana skupina: Dugotrajno nezaposleni, neaktivni, zaposleni kojima prijeti nezaposlenost, mala i srednja poduzeća

Cilj projekta:
Smanjiti stopu nezaposlenosti i opasnosti od nove nezaposlenosti na lokalnoj i regionalnoj razini boljom harmonizacijom dostupne radne snage kroz uspostavu efikasnog i održivog sustava podrške za planiranje ljudskih resursa u skladu s potrebama tržišta rada.

Ključni rezultati projekta:
1. Ojačani kapaciteti i partnerstva sa malim i srednjim poduzećima s ciljem uključivanja poslodavaca u kreiranje aktivne politike tržišta rada a radi bolje usklađenosti potreba tržišta rada s raspoloživim resursima.
2. Organizirane radionice za poslodavce – Regrutacijsko selekcijski postupak, Upravljanje karijerom zaposlenika, Organizacijska kultura i Organizacijska klima
 izrađene smjernice za razvoj ljudskih potencijala za mala i srednja poduzeća
3.  On the job Training – rad stručnjaka za razvoj ljudskih potencijala s poslodavcima u njihovim poduzećima s ciljem poboljšanja kadrovskog planiranja 
4. Uspostavljen Mobilni Job klub s ciljem organiziranja pripreme za zapošljavanje u mjestu stanovanja. Modul za mobilni job klub pripremljen je na osnovu iskazanih potreba
 malih i srednjih poduzeća kroz održane Fokus grupe.
5.  Izdan priručnik za nezaposlene osobe i za poslodavce, te održane javne tribine
6. Osposobljavanje za zanimanja koja na tržištu rada nedostaju
 - izrađen Katalog zanimanja
 - 32 osobe educirane i to:  -  Rukovatelj/Rukovateljica CNC strojem – 9 osoba,
 - Usavršavanje za AutoCAD specijaliste / specijalistice – 9 osoba,  Rukovatelj / rukovateljica viličarom – 7 osoba i Šivač / Šivačica – 7 osoba