Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Zadnja izmjena: 03.01.2014.

Partnerstvom do zaposlenja

Naziv projekta: Partnerstvom do zaposlenja
Naziv programa: IPA IV – Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3
Nositelj: Organizacija za građanske inicijative Drniš
Partner(i): HZZ Područni ured Šibenik, Udruga Zvonimir Knin, POU Knin
Vrijednost: 92.580,00 €
Trajanje: 12 mjeseci
Ciljana skupina: Nezaposlene osobe, lokalna uprava i samouprava, CZSS, HZZ

Cilj projekta:
Razvoj ljudskih potencijala u Šibensko-kninskoj županiji poticanjem lokalnog zapošljavanja kroz partnerski pristup. Iniciranje partnerskog pristupa razvoja tržišta rada u Šibensko-kninskoj županiji.

Ključni rezultati projekta:
1. Kreirana mreža institucija, poduzeća i nevladinih organizacija koja će se fokusirani na rješavanje problema dugotrajne nezaposlenosti
2. Jačanje kapaciteta članova mreže
3. Ispitivanje tržišta rada u Šibensko-kninskoj županiji i izdavanje publikacije o tržištu rada Šibensko-kninske županije
4. Povećanje i poboljšanje vještina za traženje posla dugotrajno nezaposlenim osobama
5. Povećana motivacija za cjeloživotno učenje