Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Zadnja izmjena: 03.01.2014.

Puni krug

 Naziv projekta: Full Circle  (Puni krug)
Naziv programa IPA IV – Lokalna partnerstva za zapošljavanje - faza 3
Nositelj: HZZ Područni ured Požega
Partner(i): Poduzetnički centar Pakrac d.o.o., Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Požega
Vrijednost: 94.560,00 €
Trajanje: 12 mjeseci
Ciljana skupina: Nezaposlene osobe koje imaju minimalno završenu srednju školu te su prijavljene u evidenciji HZZ-a duže od godinu dana.
 
Cilj projekta: Unapređivanje i razvoj kompetencija dugotrajno nezaposlenih osoba, savjetnika HZZ-a Područnog ureda Požega te razvijanje svijesti kod poslodavca o važnosti ulaganja u ljudske potencijale kako bi se povećala zapošljivost dugotrajno nezaposlenih osoba.

Ključni rezultati projekta:
1. Dugotrajno nezaposlene osobe unaprijedile su svoje vještine traženja posla i kompetencije tražene na tržištu rada, dok je sama motivaciju za aktivno sudjelovanje u tržištu rada ojačana. U projektu je sudjelovalo 121 osoba od kojih se 14 osoba zaposlilo za vrijeme trajanja projekta. Uspostavljena je nova usluga Info točke koja je na raspolaganju nezaposlenima svaki dan u prostoru HZZ PU Požega cijelog radnog vremena.
2. Unaprjeđene su savjetničke i komunikacijske vještine djelatnika  HZZ-a PU Požega (u projektu sudjelovalo 17 djelatnika)
3. 20 poslodavaca osviješteno o važnosti razvoja ljudskih potencijala
4. Šira javnost i relevantni regionalni dionici upoznati s provedbom projekta i naporima koji se čine za smanjenje nezaposlenosti u županiji
5. Izrađena tri edukativna priručnika:
- Mali savjeti za traženje posla za nezaposlene osobe,
- Mali savjeti za uspješan rad za HZZ djelatnike  i
- Mali savjeti za upravljanje ljudskim potencijalima za  poslodavce.