Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Završeni projekti  >  IPA  >  Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3 – program darovnica  >  WORK (Working Opportunities Resource of Knowledge)
Zadnja izmjena: 03.01.2014.

WORK (Working Opportunities Resource of Knowledge)

Naziv projekta: WORK (Working Opportunities Resource of Knowledge)
Naziv programa: IPA IV - Lokalna partnerstva za zapošljavanje - faza 3
Nositelj: HZZ Područni ured Slavonski Brod
Partner(i): Brodsko posavska županija, Hrvatska gospodarska komora - županijska komora Slavonski Brod
Vrijednost: 115.363,87 €
Trajanje: 12  mjeseci
Ciljana skupina: Institucije koje se bave kreiranjem i provedbom aktivnosti razvoja ljudskih potencijala na razini županije (članovi HRDP – 6 strukovnih škola, Veleučilište u Slavonskom Brodu, 2 pučka učilišta, HGK, HOK, BPŽ, HZZ, NVO), poslodavci koji imaju potrebu za usavršavanjem svojih zaposlenika (15) za zanimanje „Poslovođa u strojarstvu“ i nezaposlene osobe (15).
 
Cilj projekta:
Odgovoriti na potrebe lokalnog tržišta za prekvalificiranom radnom snagom u strojarstvu i graditeljstvu kroz učinkovito partnerstvo između ključnih dionika na tržištu rada u Brodsko-posavskoj županiji.

Ključni rezultati projekta
1.    Unaprijeđen mehanizam multi-institucionalne suradnje među ključnim dionicima s područja Brodsko-posavske županije; osnovano Partnerstvo za razvoj ljudskih potencijala. Na temelju Sporazuma o partnerstvu uspostavljen je učinkovit mehanizam suradnje.
2.    Radna skupina Partnerstva donijela je Godišnji akcijski plan te je na temelju analiza stanja na tržištu rada formirala svoja djelovanja.
3.    Održana edukacija za članove Partnerstva „Upravljanje projektnim ciklusom, monitoring i evaluacija“  te su prijavljene dvije projektne ideje na natječaje u okviru IPA IV. komponenta - Razvoj ljudskih potencijala. Funkcionalna radna skupina partnerstva aktivno sudjeluje u pripremi projektnih prijedloga na sve natječaje koji se objavljuju u okviru IPA IV Komponente.
4.    Studijsko putovanje u Austriju za 10 predstavnika Radne skupine Partnerstva za razvoj ljudskih potencijala.
5.    Predstavljanje u  lokalnim medijima: uspostavljena web stranica projekta; kvartalno su se objavljivali članci u novinama, radiju i televiziji zajedno sa medijskim predstavljanjem projekta na Sajmu poslova u ožujku 2011. godine. Za potrebe informiranja ciljane skupine izrađeni su informativni materijali. Osim na web stranici projekta sve važne vijesti objavljivale su se i na web stranicama aplikanta i partnera.
http://www.partnerstvo-radne-sposobnosti.com.hr/
6.    Nezaposlene i zaposlene osobe osposobljene za poslove nižeg menadžmenta: 30 osoba (15 zaposlenih i 15 nezaposlenih) uključeno u program usavršavanja za industrijskog poslovođu u strojarstvu (16) i građevinskog poslovođu (14). Od ukupno 15 nezaposlenih osoba (8 građevinski poslovođa, 7 industrijski poslovođa u strojarstvu) ukupno je 6 uspjelo pronaći posao (do ovog trenutka).
7.    Nabava opreme za potrebe projekta i rada Partnerstva:  za potrebe provedbe projektnih aktivnosti nabavljena je oprema koja je poslužila i u radu Partnerstva za razvoj ljudskih potencijala.