Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Završeni projekti  >  IPA  >  Mladi na tržištu rada -program darovnica  >  Naša prošlost je naša budućnost
Zadnja izmjena: 08.01.2014.

Naša prošlost je naša budućnost

Naziv projekta: Naša prošlost je naša budućnost
Naziv programa: IPA IV - Mladi na tržištu rada
Nositelj: Turistička zajednica grada Bjelovara
Partner(i): HZZ Područni ured Bjelovar, HOK Bjelovarsko-bilogorske županije, Turistička zajednica Bjelovarsko-bilogorske županije, Udruga „Gačanka“ Otočac i Udruga „Gareščanka“ Garešnica
Vrijednost: 103.413,72 €
Trajanje: 12 mjeseci
Ciljana skupina:
-  45 dugotrajno nezaposlenih mladih osoba s područja Bjelovarsko-bilogorske županije
-  30 dugotrajno nezaposlenih mladih osoba bez iskustva s ruralnih područja Bjelovarsko-bilogorske županije
 
Cilj projekta:
Opći cilj ovog projekta je smanjiti nezaposlenosti mladih kroz revitalizaciju i uključivanje tradicijske baštine u turističku ponudu Bjelovarsko-bilogorske županije.
Specifični cilj je osnivanje Centra za tradicijske obrte koji će biti podrška i koji će osnažiti mlade dugotrajno nezaposlene osobe i one bez iskustva s ruralnih područja Bjelovarsko-bilogorske županije, te jačati i poticati tradicionalne obrte na međusobnu suradnju i promociju tradicijske baštine.
 
Ključni rezultati projekta:
1.    Uspostavljen i opremljen Centar za tradicijske u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji,
2.    15 trenera - osposobljeno za proizvodnju, razvoj poslovanja, marketing, promociju i promicanje tradicijskog nasljeđa i proizvoda u ruralnom turizmu,
3.    30 osoba s prethodnim znanjem o tradicijskim obrtima iz ruralnih domaćinstava - educirano u razvoju poslovanja, marketingu, promociji i ulozi tradicijskog nasljeđa i proizvoda u ruralnom turizmu,
4.    30 osoba bez iskustva u tradicijskim obrtima - educirano za proizvodnju suvenira i tradicijskih proizvoda,
5.    Tradicionalno nasljeđe i tradicionalni obrti Bjelovarsko-bilogorske županije važni za  turističku ponudu, promovirani i pozicionirani na turističkom tržištu Županije.
http://www.nasatradicija.com/hr/o-centru/o-nama/