Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Zadnja izmjena: 05.02.2016.

Funkcionalni model regionalnog rehabilitacijskog centra

Naziv projekta: Funkcionalni model regionalnog rehabilitacijskog centra
Naziv programa: IPA IV - Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada
Nositelj: Centaroprema Re&Zin
Partner(i): HZZ Područni ured Rijeka, Primorsko-goranska županija, RRA Porin, Udruga tjelesnih invalida grada Rijeke.
Vrijednost: 135.787,58 €
Trajanje: 12 mjeseci
Ciljana skupina: Osobe s invaliditetom
 
Cilj projekta: uspostava funkcionalnog modela regionalnog centra za profesionalnu rehabilitaciju kao i uvjeta za njegovo formalno osnivanje
Ključni rezultati projekta:
1. analizirana su 52 radna mjesta za osobe s invaliditetom kod 23 poslodavca.
2.educirano 51 poslodavac o radnim mogućnostima osoba s invaliditetom, te 1000 poslodavaca  informirano putem 500 brošura i DVD-a dizajniranih i tiskanih u vlastitom aranžmanu  - dvoje osoba s invaliditetom zaposleno na poslovima grafičke pripreme i stolnog izdavaštva.
3.profesionalno orijentirano 33 osobe s invaliditetom, a njih 21 profesionalno rehabilitirano (18 završilo edukaciju za administrativna i informatička zanimanja, a troje praktično priučavanje u proizvodnim pogonima).
4.izrađena investicijska studija i program rada regionalnog centra za rehabilitaciju
5.promotivne aktivnosti -  konferencije za novinare, 9 web članaka, 8 TV priloga, 6 novinskih članaka
 
http://www.centaroprema-rezin.hr/hr/projekt-eu2