Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Zadnja izmjena: 05.02.2016.

Uvođenje modela virtualne (obrazovne) radionice

Naziv projekta: Uvođenje modela virtualne (obrazovne) radionice za nezaposlene osobe s invaliditetom sa svrhom povećanja zapošljivosti osoba s invaliditetom u administrativnim, marketinško-komercijalnim i financijsko-računovodstvenim zanimanjima
Naziv programa: IPA IV - Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada
Nositelj: URIHO
Partner(i): Grad Zagreb, HZZ Područni ured Zagreb
Vrijednost: 142.297,00 €
Trajanje: 12 mjeseci
Ciljana skupina: 16 nezaposlenih osoba s invaliditetom grada Zagreba, budućih polaznika virtualne radionice, koje imaju administrativna, marketinško – komercijalna ili računovodstveno –  financijska zanimanja na razini srednje, više ili visoke stručne spreme . U ciljanu skupinu također spadaju 3 nezaposlene osobe koje bi, nakon odgovarajuće selekcije i edukacije, bile treneri odnosno voditelj virtualne radionice.

Cilj projekta:
Opći cilj projekta: Jačanje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom kroz njihovu integraciju na tržište rada
Specifični ciljevi projekta:
1.Povećati zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba s invaliditetom grada Zagreba koje imaju administrativna, marketinško – komercijalna i financijsko – računovodstvena zanimanja, usavršavanjem njihovih znanja i vještina te stjecanjem potrebnog radnog iskustva.
2.Uvesti model virtualne radionice (vježbeničke učionice) za nezaposlene osobe s invaliditetom grada Zagreba s ciljem širenja ovog modela na cijelu Hrvatsku.

Ključni rezultati projekta:
1.    Adaptacija, odabir i edukacija trenera i voditelja virtualne radionice
2.    Opremanje Virtualne radionice „Radimo-učimo“
3.    Informiranje i selekcija dugotrajno nezaposlenih osoba s invaliditetom
4.    Trening korisnika u financijsko – računovodstvenim, administrativnim i komercijalno- marketinškim zanimanjima, jačanje njihovih komunikacijskih vještina i timskog rada
5.    Suradnja s poslodavcima
http://www.vr-radimoucimo.hr/