Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Završeni projekti  >  IPA  >  Žene na tržištu rada - program darovnica  >  Korak po korak na tržište rada
Zadnja izmjena: 08.01.2014.

Korak po korak na tržište rada

Naziv projekta: Korak po korak na tržište rada
Naziv programa: IPA IV – Žene na tržištu rada
Nositelj: HZZ Područni ured Vukovar
Partner(i): Proni centar za socijalno podučavanje, Udruga žena Vukovar
Vrijednost: 139.043,20 €
Trajanje: 12 mjeseci
Ciljana skupina: Dugotrajno nezaposlene žene, samohrane majke koje su nezaposlene duže od 6 mjeseci, savjetnici HZZ PU Vukovar

Cilj projekta:
Opći cilj projekta bio je povećati integraciju i uključenost dugotrajno nezaposlenih žena na tržište rada te promovirati poduzetništvo i mogućnosti samozapošljavanja žena u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
U tu svrhu, projekt je obuhvatio aktivnosti koje su usmjerene na povećanje kapaciteta (znanja, vještina i konkurentnosti)  dugotrajno nezaposlenih žena i samohranih majki, pružanje psihološke i socijalne podrške, obrazovanje i osposobljavanje sukladno individualnim potrebama, te kreiranje inovativnih poslovnih modela koji će pomiriti posao i obiteljski život i osigurati fleksibilne radne aranžmane.

Ključni rezultati projekta:
1.    22 dugotrajno nezaposlene žene su prošle edukaciju za pružanje usluga profesionalnog čišćenja
2.    20 dugotrajno nezaposlenih žena je prošlo edukaciju za vođenje dječjih rođendana
3.    osnovan je Servis za pružanje usluga profesionalnog čišćenja „Tip-Top“ – trenutno je u rad Servisa uključeno 5 dugotrajno nezaposlenih žena
4.    osnovan je Servis za animiranje dječjih rođendana „Čarobni vagon“ – trenutno je u rad Servisa uključeno 8 dugotrajno nezaposlenih žena
5.    28 dugotrajno nezaposlenih žena prošlo edukacije „Prvi koraci u poduzetništvo“ -  teme edukacije: osnove poduzetništva, poduzetničko okruženje, poduzetnička motivacija, formalni oblici poduzetništva u RH itd.
6.    14 dugotrajno nezaposlenih žena prošlo edukaciju „Započni vlastiti posao“-  teme edukacije: stvaranje i unaprjeđenje poslovne ideje, elementi za razradu poslovne ideje, praćenje i pomoć u razradi važnih elemenata, procjena potencijalnog tržišta za vlastite proizvode/usluge, priprema marketinškog plana, planiranje i organizacija poslovnih aktivnosti, utvrđivanje troškova vođenja posla, izrada poslovnog plana, izbor adekvatnog pravnog okvira poslovanja.
7.    izrađena je metodologija za motivacijske radionice za dugotrajno nezaposlene osobe -10 savjetnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Vukovar  osposobljeno je za pripremu i vođenje istih;
8.    motivacijska radionica za dugotrajno nezaposlene osobe osmišljena i uvedena kao redovna aktivnost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područne službe Vukovar
9.    88 dugotrajno nezaposlenih žena sudjelovalo je u trodnevnim motivacijskim radionicama u Iloku koje su držali savjetnici za zapošljavanje
10.  155 dugotrajno nezaposlenih žena sudjelovalo je na grupnim psihologijskim savjetovanjima na teme: komunikacijske vještine, podizanje samopoštovanja i samopouzdanja te nošenje sa stresnim situacijama
11.  57 dugotrajno nezaposlenih žena uspješno je završilo edukaciju „Osnove informatike“