Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Završeni projekti  >  IPA  >  Žene na tržištu rada - program darovnica  >  M.O.T.S. - Novim vještinama do novih mogućnosti
Zadnja izmjena: 08.01.2014.

M.O.T.S. - Novim vještinama do novih mogućnosti

Naziv projekta: M.O.T.S. - Novim vještinama do novih mogućnosti
Naziv programa: Žene na tržištu rada
Nositelj: Udruga DEŠA
Partner(i): Dubrovački centar za poduzetništvo, HZZ Područni ured Dubrovnik
Vrijednost: 127.167,36 €
Trajanje: 12 mjeseci
Ciljana skupina: Dugotrajno nezaposlene žene i nezaposlene žene od 40-65 godina na području Dubrovačko-neretvanske županije (cca. 120)

Cilj projekta:
Povećati zapošljivost dugotrajno nezaposlenih žena i nezaposlenih žena iznad 40 godina u Dubrovačko-neretvanskoj županije

Ključni rezultati projekta:
1. Ojačan kapacitet dugoročno nezaposlenih žena i nezaposlenih žena iznad od 40-65 godina kroz stručno usavršavanje o načinu pokretanju vlastitog poslovanja, o izradi autohtonih suvenira i stranim jezicima, te o predstavljanju novim poslodavcima.
2. Uspostavljena promocija i marketing projekta
3. Održan B2B meeting u svrhu spajanja ciljne skupine i poslodavaca
4. Uspostavljena suradnja partnera i ostalih suradnika na projektu
 
 http://www.mots.com.hr/