Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Završeni projekti  >  IPA  >  Žene na tržištu rada - program darovnica  >  Njezina druga šansa – H2C
Zadnja izmjena: 08.01.2014.

Njezina druga šansa – H2C

Naziv projekta: Njezina druga šansa – H2C
Naziv programa: IPA IV – Žene na tržištu rada
Nositelj: Razvojna agencija Sjever - DAN
Partner(i): Grad Varaždin, Pučko otvoreno učilište Varaždin, HZZ Područni ured Varaždin.
Vrijednost: 118.058,56 €
Trajanje: 12 mjeseci
Ciljana skupina: Nezaposlene žene iznad 40 godine, samohrane majke i dugotrajno nezaposlene žene na području Varaždinske županije
 
Cilj projekta:
Cilj projekta je poboljšati socio-ekonomske uvjete žena u nepovoljnom položaju na području Varaždinske županije kroz njihovo osnaživanje, osposobljavanje i razvoj poslovnih vještina, kao i osnivanje Udruge nezaposlenih žena.  

Ključni rezultati projekta:
1. Provedena analiza i selekcija ciljane skupine
2. Aktivnosti podizanja kapaciteta pripadnica ciljane skupine: Individualno  i grupno osnaživanje, te edukacijski programi  implementirani
3. Održane tematske radionice
4. Osnovana udruga nezaposlenih žena
 
http://www.h2c.com.hr/