Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Završeni projekti  >  IPA  >  Žene na tržištu rada - program darovnica  >  Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada
Zadnja izmjena: 08.01.2014.

Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada

Naziv projekta: Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada
Naziv programa: IPA IV - Žene na tržištu rada
Nositelj: HZZ Područni ured Osijek
Partner(i):
Vrijednost: 121.119,58 €
Trajanje: 12 mjeseci
Ciljana skupina: nezaposlene žene s područja Osječko – baranjske županije
 
Cilj projekta:
Aktivacija, motiviranje i uključivanje žena iz Osječko-baranjske županije na tržište rada jačanjem samopouzdanja i vještina putem stručnog osposobljavanja, razmjene iskustva putem radionica i umrežavanja sudionica projekta
Poticanje pokretanja vlastitog posla kroz podjelu plastenika ženama koje imaju razvijene poslovne planove i omogućavanje rada putem web trgovine
 
Ključni rezultati projekta:
1. Konferencija o položaju žena na tržištu rada Osječko-baranjske županije
2. Održane motivacijske radionice za žene
3. 80 žena završilo edukaciju za razvoj poduzetničkih vještina
4. 37 žena osposobljeno za uzgoj voća, povrća i cvijeća u plastenicima
5. 34 žene osposobljene za izradu suvenira u tradicijskim tehnikama
6. 34 žene završile obuku za korištenje Interneta i web trgovine
7. Tiskani promotivni letci i brošura
8. Osnovane dvije udruge žena „Plodovi Panonije“ i „Paleta suvenira“
9. Pokrenut plasman i promocija suvenira putem web trgovine trgovina.paleta-suvenira.hr
10. Postavljeno 13 plastenika za korisnice na području Osječko – baranjske županije
11. Postavljena web stranica projekta s informacijama o projektu i aktivnostima udruga paleta-suvenira.hr
12. Održana završna konferencija projekta