Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Završeni projekti  >  IPA  >  Žene na tržištu rada - program darovnica  >  www.jam - Women, wake up and work, get job after motivation
Zadnja izmjena: 08.01.2014.

www.jam - Women, wake up and work, get job after motivation

Naziv projekta:  Wake up and work, get job after motivation (Žene, probudite se i radite, nađite posao nakon motivacije)
Naziv programa: IPA IV - Žene na tržištu rada
Nositelj: Agencija za razvoju Vukovarsko-srijemske županije HRAST
Partner(i): Općina Jarmina, HZZ Područni ured Vinkovci
Vrijednost: 155.424,95 €
Trajanje: 12 mjeseci
Ciljana skupina: Dugotrajno nezaposlene žene, obrazovne institucije, stanovnici općine Jarmina i drugih susjednih općina, neprofitni sektor u Vukovarsko-srijemskoj županiji, poslodavci i cijela Vukovarsko-srijemska županija.
 
Cilj projekta:
Povećati zapošljivost žena u ranjivom položaju na tržištu rada i i pomoći im da aktivnije participiraju na tržištu rada. Jačanje znanja, vještina i kompetencija dugotrajno nezaposlenih žena, osobito educirajući i osposobljavajući ih za zanimanja u sektoru uzgoja i prerade voća, kao i u novim zanimanjima za koje postoji potražnja na tržištu rada, te promovirajući žensko poduzetništvo i samozapošljavanje.
 
Ključni rezultati projekta:
1. Ojačane kompetencije, znanja i vještine zaposlenika HZZ-a za rad sa specifičnim grupama nezaposlenih osoba koje su u osjetljivom položaju na tržištu rada.
2.Povećana specifična i praktična znanja i vještina nezaposlenih žena kako bi se povećala njihova zapošljivost, educirajući ih i osposobljavajući ih u sektoru uzgoja i prerade voća, kao i u novim zanimanjima u tim sektorima
3. Ojačane kompetencije i znanja nezaposlenih žena i osiguranje pomoći u pristupu tržištu rada kroz osnivanje i opremanje uruge i njenog trening i edukacijskog centra
4. Ojačana specifična poduzetnička znanja i vještina nezaposlenih žena
5. Promovirani i diseminirani rezultati i primjeri dobre prakse u sektoru obrazovanje odraslih i cjeloživotnog učenja, ženskog poduzetništva i samozapošljavanja.
 
http://www.ar-hrast.hr/default.aspx?id=141