Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Završeni projekti  >  IPA  >  Žene na tržištu rada - program darovnica  >  Zajedno smo jači - Pakt za zapošljavanje – STEP
Zadnja izmjena: 08.01.2014.

Zajedno smo jači - Pakt za zapošljavanje – STEP

Naziv projekta: Zajedno smo jači - Pakt za zapošljavanje – STEP
Naziv programa: IPA IV - Žene na tržištu rada
Nositelj: Ženska grupa Korak
Partner(i): HZZ Područni ured Karlovac, Grad Karlovac, Centar za socijalnu skrb Karlovac
Vrijednost: 140.971,00 €
Trajanje: 12 mjeseci
Ciljana skupina: 40 dugotrajno nezaposlenih žena koje su korisnice socijalne pomoći

Cilj projekta:
Cilj projekta bio je razvijati modele uključivanja dugotrajno nezaposlenih žena koje su na socijalnoj pomoći kroz tailor-made programe osnaživanja te kroz promociju nediskriminacije posebno ranjivih skupina poput dugotrajno nezaposlenih žena, žena koje su žrtve obiteljskog nasilja i sl.
 
Ključni rezultati projekta:
1.    40 teško zapošljivih žena je osposobljena za ulazak na tržište rada
2.    Kampanja o nediskriminacijskom priostupu prema ranjivim skupinama provedena
 
http://www.grupakorak.hr/hr/novosti/zajedno_smo_jaci_-_zaposljavanje_zena-20