Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Završeni projekti  >  IPA  >  Žene na tržištu rada - program darovnica  >  Žene u rodno netradicionalnim zanimanjima
Zadnja izmjena: 08.01.2014.

Žene u rodno netradicionalnim zanimanjima

Naziv projekta: Žene u rodno netradicionalnim zanimanjima
Naziv programa: IPA IV – Žene na tržištu rada
Nositelj: HZZ Područni ured Čakovec
Partner(i): HZZ Područni ured Varaždin, Međimurska županija, HGK - Županijska komora Čakovec, HOK Međimurske županije, Razvojna agencija Međimurske županije - REDEA
Vrijednost: 124.028,18 €
Trajanje: 12 mjeseci
Ciljana skupina: Žene-dugotrajno nezaposlene i neaktivne, poslodavci s rodno netradicionalnim zanimanjima, savjetnici HZZ-a (ured za poslodavce, rukovoditelji posredovanja i profesionalnog usmjeravanja), Međimurske županije, HOK-a i HGK-a za sve ciljane skupine iz obje županije

Cilj projekta:  
Povećati zapošljivost žena koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada kroz promicanje rodno osviještene politike zapošljavanja i zapošljavanje žena u rodno netradicionalnim zanimanjima.     
     
Ključni rezultati projekta:
1. Educirano 19 savjetnika HZZ-a i partnera za rad sa ženama primjenom inovativnih metoda (jačanje rodno osviještene politike, širenje perspektive za zapošljavanje žena s naglaskom na usmjeravanje u rodno netradicionalna zanimanja)
2. Izrađen novi kurikulum za rad sa ženama koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada baziran na novim inovativnim metodama u pristupu zapošljavanju žena
3.  stimuliranje poslodavaca za zapošljavanje žena u rodno netradicionalnim zanimanjima – održani radni sastanci s poslodavcima  te radionice s ciljem informiranja o mogućnostima zapošljavanja žena u rodno netradicionalnim zanimanjima i na temu učinkovitog planiranja ljudskih resursa i socijalno odgovornog poduzetništva
4. mobiliziranje i stimuliranje nezaposlenih žena za zapošljavanje u rodno netradicionalnim  zanimanjima - održane motivacijske radionice za nezaposlene žene s ciljem širenja perspektiva mogućnosti za zapošljavanje, s posebnim naglaskom na zapošljavanje u rodno netradicionalnim zanimanjima.  U motivacijske radionice bilo je uključeno 120 žena ( 60 iz Međimurske i 60 iz Varaždinske županije), a 20 ih je educirano za zapošljavanje u tehničkim i obrtničkim zvanjima u rodno netradicionalnim zanimanjima
5. Promotivna kampanja  - medijske najave,  promotivni materijal (letci, brošure),  javne tribine na Sajmu poslova (Čakovec, Varaždin), posteri, “jumbo” plakati, video i TV emisija, objave u novinama.