Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Mjere za poticanje zapošljavanja  >  Popis mjera  >  Osposobljavanje na radnom mjestu
Zadnja izmjena: 26.08.2016.

Osposobljavanje na radnom mjestu

  
Paket mjera Paket mjera za žene, Mladi i kreativni, Uključeni, I mi smo za novi posao i učenje
Naziv mjere Osposobljavanje na radnom mjestu
Vrsta intervencije Obrazovanje nezaposlenih
Cilj mjere Uključiti mlade osobe i žene bez radnog iskustva ili osobe koje su dulje vrijeme bile odsutne s tržišta rada u radno okruženje te omogućiti ženama koje su zbog obiteljskih razloga ili nemogućnosti zapošljavanja izgubile ili nikad nisu imale priliku upoznati radno okruženje i zahtjeve radnog mjesta.
Ciljane skupine
 • Žene bez radnog iskustva,
 • mladi do 29 godina bez radnog iskustva,
 • žene koje nisu radile unazad 12 mjeseci zbog brige o djeci i starijima,
 • žene starije od 45 godina prijavljene u evidenciju dulje od 12 mjeseci,
 • osobe s invaliditetom,
 • dugotrajno nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci
i to:
 1. mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca,
 2. mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci,
 3. mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci,
 4. nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih, kojima je unazad najviše 6 mjeseci radni odnos prestao uslijed poslovno uvjetovanog otkaza ili u okviru programa zbrinjavanja viška, prema kriterijima propisanim provedbenim uputama HZZ-a
 5. dugotrajno nezaposlene osobe starije od 29 godina bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci,
 6. osobe starije od 29 godina bez završenog srednjoškolskog obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih,
 7. osobe starije od 54 godine prijavljene u evidenciju nezaposlenih
 8. ostale nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih.
 
(ukoliko je riječ o deficitarnim zanimanjima ili specifičnim kompetencijama u mjeru se mogu uključiti osobe bez obzira dob, razinu obrazovanja ili staž, prijavljene u evidenciju nezaposlenih)
Trajanje Do 6 mjeseci
Vrsta troška
Izvođaču:
 • trošak mentorstva – do 700 kn mjesečno.
Polazniku: 
 •     novčana pomoć u iznosu od 1.248,00  kuna razmjerno broju dana prisutnosti na obrazovanju,
 •     stvarni troškovi prijevoza sredstvima javnog prijevoza za dane provedene na obrazovanju.
 •     troškovi osiguranja po propisima HZMO-a,
 •     posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu po stopi 0,5%.
Korisnici
Poslodavci, zaštitne radionice.
Nezaposlene osobe iz ciljane skupine.
Način odabira korisnika
Javni poziv i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.
Kriteriji
Poslodavac koji pio isteku mjere želi ponovno koristiti osposobljavanje na radnom mjestu mora najmanje 50% polaznika po isteku osposobljavanja primiti u radni odnos. Iznimka od obveze zadržavanja 50% polaznika u radnom odnosi se na osposobljavanje na radnom mjestu osoba s invaliditetom u zaštitnim radionicama.
Poslodavci koji nisu zadržali 50% polaznika po isteku mjere, mjeru mogu koristiti istekom 12 mjeseci od dana završetka prethodnom osposobljavanje na radnom mjestu.
Poslodavac mora imati osigurane materijalne, kadrovske i organizacijske uvjete za provođenje osposobljavanja. 
Obveze korisnika
Obveze poslodavca:
 • osigurati provođenje osposobljavanja programa prema uvjetima koji su ugovoreni,
 • protekom svakog mjeseca osposobljavanja Zavodu dostaviti izvještaj o prisutnosti,
 • predstavnicima Zavoda omogućiti kontrolu izvođenja programa osposobljavanja i omogućiti prisutnost na završnoj provjeri,
 • dostaviti izvješće o provedenom programu osposobljavanja.

Obveze polaznika:
 • redovito izvršavati obveze iz programa osposobljavanja.


Dokumentaciju i dodatna pojašnjenja možete pogledati ovdje.