Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Mjere za poticanje zapošljavanja  >  Popis mjera  >  Pokreni zajednicu
Zadnja izmjena: 26.08.2016.

Pokreni zajednicu

  
Paket mjera Mladi i kreativni, Uključeni
Naziv mjere Pokreni zajednicu
Vrsta intervencije Javni rad
Cilj mjere Osnažiti  sposobnosti  organizatora  volontiranja  za  kvalitetniju  pripremu  i upravljanje  volonterskim  programima,  s  naglaskom  na zapošljavanje  koordinatora volonterskih  programa čime bi se osiguralo učinkovito  praćenje rada volontera te  izdavanje potvrde o kompetencijama stečenim kroz sudjelovanje  u volonterskim programima što pridonosi povećanju stupnja zapošljivosti.
Ciljane skupine
a) osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, beskućnici sa završenim visokoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih

b) osobe do 29 godina starosti sa završenim visokoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci

c) osobe do 29 godina starosti sa završenim visokoškolskim obrazovanjem 

d) mladi do 29 godina sa završenim gimnazijskim obrazovanjem ili visokoškolskim obrazovanjem koji su prijavljeni u evidenciju nezaposlenih do 4 mjeseca

e) mladi do 29 godina sa završenim gimnazijskim obrazovanjem ili visokoškolskim obrazovanjem

f) osobe iznad 50 godina sa završenom gimnazijom ili visokoškolskim obrazovanjem

i to:
  1. mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca,
  2. mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci,
  3. mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci,
  4. pripadnici teže zapošljivih ciljnih skupina stariji od 29 godina koji odgovaraju kriterijima i uvjetima te načinima korištenja sredstava koje propisuje Hrvatski zavod za zapošljavanje,

g) osobe romske nacionalne manjine prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba (100% visina subvencije).
 
Trajanje Do 12 mjeseci
Visina subvencije
Osobe iz ciljanih skupina a), b) i d): 100 % minimalne bruto plaće u iznosu od 3.656,64 kn. 
100% troška prijevoza u maksimalnom iznosu do 400 kuna.
Osobe iz ciljanih skupina c), e) i f): 50% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 3.656,64 kn. 
50% troška prijevoza, a u maksimalnom iznosu do 200 kuna.
 
Korisnici
Neprofitne organizacije usmjerene mladim osobama.
Nezaposlene osobe iz definirane ciljane skupine.
Način odabira korisnika
Javni poziv, prijava potrebe za radnikom i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.
Kriteriji
U mjeru se mogu uključiti osobe koje imaju potvrdu o završenom programu osposobljavanja za koordinatora volontera, odnosno, ukoliko nisu završili navedeno osposobljavanje, imaju obvezu završiti ga za vrijeme trajanja javnog rada. 
Obveze korisnika
Obveze poslodavca:
  • ­izvršiti obveze iz Programa,
  • ne raskidati ugovore o radu s radnikom,
  • radnike iz Ugovora o sufinanciranju/financiranja neće rasporediti na poslove koji nisu sastavni dio Programa,
  • protekom prvog mjeseca rada i nadalje, Zavodu dostavljati izvješće o prisutnosti na radu i dokaze o isplaćenim plaćama i uplaćenim doprinosima za isplatu mjesečnih refundacija,
  • osigurati prava iz Zakona o radu i kolektivnih ugovora,
  • vođenje Dnevnika javnog rada koji mora pratiti satnicu i aktivnosti iz Programa.
Napomene
Troškovi prijevoza plaćaju se samo u slučajevima kada se nezaposlena osoba uključuje u javni rad izvan mjesta prebivališta i u gradovima gdje je nužno koristiti javni prijevoz. 

Dokumentaciju i dodatna pojašnjenja možete pogledati ovdje.