Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Mjere za poticanje zapošljavanja  >  Popis mjera  >  Pomoć sebi i drugim Romima
Zadnja izmjena: 26.08.2016.

Pomoć sebi i drugim Romima

  
Paket mjera Paket mjera za nezaposlene osobe romske nacionalne manjine
Naziv mjere Pomoć sebi i drugim Romima
Vrsta intervencije Javni rad – pojedinačni projekt
Cilj mjere Uključiti nezaposlene osobe romske nacionalne manjine u rad udruga i ustanova koje skrbe i imaju programe za osobe romske nacionalne manjine.  
Ciljane skupine

Nezaposlene osobe romske nacionalne manjine sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u skladu s programom javnog rada prijavljene u evidenciju nezaposlenih. 
 
Trajanje Do 12 mjeseci
Visina subvencije
100 %, troška minimalne bruto plaće u iznosu od 3.656,64 kn.    
100% troška prijevoza u maksimalnom iznosu do 400 kuna.
Korisnici
Jedinice lokalne samouprave i uprave, neprofitne organizacije.
Nezaposlene osobe iz definirane ciljane skupine. 
Način odabira korisnika
Javni poziv, prijava potrebe za radnikom i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.
Kriteriji
Osobe koje se uključuju u pojedinačni projekt javnog rada moraju ili imati obrazovanje usklađeno s programom javnog rada ili biti pripadnik ciljane skupine o kojoj skrbi poslodavac.
Obveze korisnika
Obveze poslodavca:
  • izvršiti obveze iz Programa,
  • ne raskidati ugovore o radu s radnikom
  • radnike iz Ugovora o sufinanciranju/financiranja neće rasporediti na poslove koji nisu sastavni dio Programa,
  • ­protekom prvog mjeseca rada i nadalje, Zavodu dostavljati izvješće o prisutnosti na radu i dokaze o isplaćenim plaćama i uplaćenim doprinosima za isplatu mjesečnih refundacija,
  • ­osigurati prava iz Zakona o radu i kolektivnih ugovora,
  • ­vođenje Dnevnika javnog rada koji mora pratiti satnicu i aktivnosti iz Programa.
Napomene
Troškovi prijevoza plaćaju se samo u slučajevima kada se nezaposlena osoba uključuje u javni rad izvan mjesta prebivališta i u gradovima gdje je nužno koristiti javni prijevoz.

Dokumentaciju i dodatna pojašnjenja možete pogledati ovdje.