Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Mjere za poticanje zapošljavanja  >  Popis mjera  >  Pomoć zajednici
Zadnja izmjena: 26.08.2016.

Pomoć zajednici

  
Paket mjera Paket mjera za nezaposlene žene
Naziv mjere Pomoć zajednici
Vrsta intervencije Javni rad
Cilj mjere Pružanje podrške udrugama koje zapošljavaju žene, a skrbe o starima i nemoćnima.
Ciljane skupine
 • Nezaposlene žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade ženske osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, beskućnice koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih,
 • nezaposlene žene s najviše završenim srednjim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana
i to:
 1. mlade nezaposlene žene u dobi 15-29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca,
 2. mlade ženske osobe do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci,
 3. mlade ženske osobe do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci,
 4. pripadnice teže zapošljivih ciljnih skupina stariji od 29 godina koji odgovaraju kriterijima i uvjetima te načinima korištenja sredstava koje propisuje Hrvatski zavod za zapošljavanje,
 • ženske osobe romske nacionalne manjine prijavljene u evidenciju nezaposlenih (100% visina subvencije).
Trajanje Do 6 mjeseci
Visina subvencije
100 %, troška minimalne bruto plaće u iznosu od 3.656,64 kn. 
100% troška prijevoza u maksimalnom iznosu do 400 kuna.
Korisnici
Jedinice lokalne samouprave i uprave, neprofitne organizacije.
Nezaposlene osobe iz definirane ciljane skupine.
Način odabira korisnika
Javni poziv, prijava potrebe za radnikom i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.
Kriteriji
Program javnog rada na kojem se temelji ocjena za su/financiranje istog mora se temeljiti na društveno korisnom radu te ne smije biti profitan niti uključivati redovan rad poslodavca koji donosi program javnog rada.
Obveze korisnika
 • izvršiti obveze iz Programa,
 • ­ne raskidati ugovore o radu s radnikom,
 • ­radnike iz Ugovora o sufinanciranju/financiranja neće rasporediti na poslove koji nisu sastavni dio Programa,
 • ­protekom prvog mjeseca rada i nadalje, Zavodu dostavljati izvješće o prisutnosti na radu i dokaze o isplaćenim plaćama i uplaćenim doprinosima za isplatu mjesečnih refundacija,
 • ­osigurati prava iz Zakona o radu i kolektivnih ugovora,
 • ­vođenje Dnevnika javnog rada koji mora pratiti satnicu i aktivnosti iz Programa.
Napomene
Troškovi prijevoza plaćaju se samo u slučajevima kada se nezaposlena osoba uključuje u javni rad izvan mjesta prebivališta i u gradovima gdje je nužno koristiti javni prijevoz.


Dokumentaciju i dodatna pojašnjenja možete pogledati ovdje.