Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Mjere za poticanje zapošljavanja  >  Popis mjera  >  Zapošljavanje u društvenom poduzetništvu
Zadnja izmjena: 18.07.2016.

Zapošljavanje u društvenom poduzetništvu

  
Paket mjera Mladi i kreativni, Paket mjera za nezaposlene žene, I posebnost je predost, Uključeni
Naziv mjere Zapošljavanje u društvenom poduzetništvu
Vrsta intervencije Javni rad
Cilj mjere Uključivanje mladih, osoba s invaliditetom, posebnih skupina te dugotrajno nezaposlenih žena u programe društveno korisnog rada koje provode trgovačka društva nastala unutar društvenog poduzetništva (osnivači trgovačkih društava udruge ili ustanove), a u svrhu jačanja kapaciteta civilnog sektora.
Ciljane skupine
 • Mlade osobe do 29 godina i žene: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, povratnici s odsluženja zatvorske kazne, osobe na uvjetnoj kazni, liječeni ovisnici, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, žrtve trgovanja ljudima, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi domova za djecu, udomiteljskih obitelji te odgojnih Zavoda, korisnici prava iz Zakona o socijalnoj skrbi, osobe s invaliditetom, beskućnici/e koji su prijavljeni u evidenciju nezaposlenih
 i to:
 1. mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca,
 2. mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci,
 3. mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci.
 • dugotrajno nezaposlene žene starije od 29 godina bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja ­koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci.
 
Trajanje do 12 mjeseci
Visina subvencije
100 %, troška minimalne bruto plaće sukladno u iznosu od 3.656,64 kn. 
100% troška prijevoza u maksimalnom iznosu do 400 kuna.
Korisnici
Trgovačka društva nastala unutar socijalnog poduzetništva.
Nezaposlene osobe iz definirane ciljane skupine.
Način odabira korisnika
Javni poziv, prijava potrebe za radnikom i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.
Kriteriji
Trgovačka društva koja koriste ovaj javni rad moraju biti društvena poduzeća.
Obveze korisnika
Obveze poslodavca:
 • ­izvršiti obveze iz Programa,
 • ­ne raskidati ugovore o radu s radnikom,
 • ­radnike iz Ugovora o sufinanciranju/financiranja neće rasporediti na poslove koji nisu sastavni dio Programa,
 • ­protekom prvog mjeseca rada i nadalje, Zavodu dostavljati izvješće o prisutnosti na radu i dokaze o isplaćenim plaćama i uplaćenim doprinosima za isplatu mjesečnih refundacija,
 • ­osigurati prava iz Zakona o radu i kolektivnih ugovora,
 • ­vođenje Dnevnika javnog rada koji mora pratiti satnicu i aktivnosti iz Programa.
Napomene
Troškovi prijevoza plaćaju se samo u slučajevima kada se nezaposlena osoba uključuje u javni rad izvan mjesta prebivališta i u gradovima gdje je nužno koristiti javni prijevoz.


Dokumentaciju i dodatna pojašnjenja možete pogledati ovdje.