Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Mjere za poticanje zapošljavanja  >  Popis mjera  >  „Romi za Rome“ – financirano zapošljavanje u javnom radu
Zadnja izmjena: 26.08.2016.

„Romi za Rome“ – financirano zapošljavanje u javnom radu

 
Paket mjera Paket mjera za nezaposlene osobe romske nacionalne manjine
Naziv mjere Romi za Rome
Vrsta intervencije Javni rad
Cilj mjere Integracija osoba romske nacionalne manjine na tržište rada putem društveno korisnog rada s ciljem poticanje i ublažavanje socijalnih posljedica nezaposlenosti te motivacija nezaposlenih na traženje posla.
Ciljane skupine
Osobe romske nacionalne manjine prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba.
Trajanje Do 6 mjeseci
Visina subvencije
100 %, troška minimalne bruto plaće u iznosu od 3.656,64 kn. 
100% troška prijevoza u maksimalnom iznosu do 400 kuna.
Korisnici
Jedinice lokalne samouprave i uprave, neprofitne organizacije.
Nezaposlene osobe iz definirane ciljane skupine.
Način odabira korisnika
Javni poziv, prijava potrebe za radnikom i obrada zahtjeva nakon zaprimanja.
Kriteriji
 Program javnog rada na kojem se temelji ocjena za financiranje mora biti kvalitetan program uređenja romskih naselja (zbrinjavanje otpada, uređenje putova, okućnica i sl.).
Obveze korisnika
Obveze poslodavca:
  • ­izvršiti obveze iz Programa,
  • ne raskidati ugovore o radu s radnikom,
  • ­radnike iz Ugovora o sufinanciranju/financiranja neće rasporediti na poslove koji nisu sastavni dio Programa,
  • ­protekom prvog mjeseca rada i nadalje, Zavodu dostavljati izvješće o prisutnosti na radu i dokaze o isplaćenim plaćama i uplaćenim doprinosima za isplatu mjesečnih refundacija,
  • ­osigurati prava iz Zakona o radu i kolektivnih ugovora,
  • ­vođenje Dnevnika javnog rada koji mora pratiti satnicu i aktivnosti iz Programa.
Napomene
Troškovi prijevoza plaćaju se samo u slučajevima kada se nezaposlena osoba uključuje u javni rad izvan mjesta prebivališta i u gradovima gdje je nužno koristiti javni prijevoz.


Dokumentaciju i dodatna pojašnjenja možete pogledati ovdje.