Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  O nama  >  Upravno vijeće  >  Sjednice održane u 2014. godini  >  25. sjednica Upravnoga vijeća održana 31. siječnja 2014.
Zadnja izmjena: 10.02.2014.

25. sjednica Upravnoga vijeća održana 31. siječnja 2014.


Dnevni red:  
  1. Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 12.12.2013. godine i Zapisnika sa 24. sjednice Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje održane 14.01.2014. godine.
  2. Mjere aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje te Uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje tih mjera u 2014. godini.
  3. Plan prihoda i rashoda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2014. godinu.
  4. Pravilnik o evidencijama Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
  5. Razno.
 
  2.dn.reda
Odluka
  3.dn.reda
Odluka
  4.dn.reda
Odluka