Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Zadnja izmjena: 13.02.2014.

Priopćenje sa sjednice

  
U Zagrebu je 14. siječnja 2014. godine održana 24. sjednica Upravnoga vijeća Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje usvojilo je usklađene Izmjene i dopune Statuta Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donesenih na sjednici Upravnoga vijeća dana 12.12.2013. godine