Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Završeni projekti  >  IPA  >  Novi pristupi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u pružanju usluga klijentima
Zadnja izmjena: 05.02.2016.

Novi pristupi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u pružanju usluga klijentima


Projekt „Novi pristupi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u pružanju usluga klijentima“ provodio se u sklopu IV komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) „Razvoj ljudskih potencijala“.
Projekt je započeo s provedbom 17.3.2014. i trajao je 14 mjeseci.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.049.500,00 EUR.

Opći cilj projekta je unaprijediti kvalitetu i učinkovitost HZZ-a u pružanju usluga klijentima, dok je svrha projekta unaprijediti kapacitete HZZ-a u pružanju usluga klijentima u područjima posredovanja i priprema za zapošljavanje.
Projekt se sastoji od tri komponente:

Komponenta 1: Ojačati kapacitete HZZ-a u pružanju prilagođenih i ciljanih usluga za poslodavce
 
U sklopu Komponente 1 provest će se analiza potreba poslodavaca vezanih uz usluge HZZ-a te procjena metoda rada i kapaciteta mobilnih timova HZZ-a za tvrtke u procesu restrukturiranja. Na temelju preliminarnih analiza razvit će se nove usluge posredovanja usmjerene na poslodavce i nove metode rada i usluga mobilnih timova za tvrtke u procesu restrukturiranja. Zaposlenici HZZ-a će ujedno proći kroz trening kojim će steći potrebna znanja i vještine za pružanje novorazvijenih usluga.

Komponenta 2: Razviti model usluge e-savjetovanja za klijente
Kroz aktivnosti Komponente 2 razvit će se usluga e-savjetovanja za klijente kao i internetska aplikacija preko koje će HZZ pružati usluge profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja za razvoj karijere različitim korisnicima (nezaposlenima, tražiteljima zaposlenja, studentima, učenicima). Zaposlenici HZZ-a proći će kroz osposobljavanje te će se izraditi i upute za korištenje novog aplikativnog modula. Kako bi se krajnji korisnici upoznali s novim mogućnostima koje nudi e-savjetovanje bit će izrađena marketinška strategija i osmišljena promotivna kampanja.

Komponenta 3: Razviti novi set mjera aktivne politike zapošljavanje usmjerenih na dugotrajno nezaposlene i poboljšati postojeći sustav provedbe i upravljanja mjerama aktivne politike zapošljavanja.
U sklopu Komponente 3 bit će izrađena analiza potrebe dugotrajno nezaposlenih osoba te sustav provedbe i upravljanja mjerama usmjerenih na dugotrajno nezaposlene. Navedene analize rezultirat će izradom studije s preporukama za unaprjeđenje mjera aktivne politike zapošljavanja za dugotrajno nezaposlene. Na temelju studije razvit će se novi set mjera koje kombiniraju savjetovanje i trening u vještinama traženja posla za dugotrajno nezaposlene osobe, kao i Model upravljanja, praćenja i provedbe tih mjera na nacionalnoj i regionalnoj razini. Također, zaposlenici HZZ-a će proći trening u upravljanju novim mjerama i uslugama.
 
Projekt provodi konzorcij predvođen tvrtkom WYG International Limited u suradnji s tvrtkama ÖSB Consulting Gmbh i WYG Savjetovanje d.o.o.