Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti  >  Pomoć poplavljenim područjima  >  Uvjeti za pomoć poslodavcima i samostalnim obveznicima plaćanja doprinosa na područjima zahvaćenim poplavama
Zadnja izmjena: 12.06.2014.

Uvjeti za pomoć poslodavcima i samostalnim obveznicima plaćanja doprinosa na područjima zahvaćenim poplavama

 
Naziv pomoći Pomoć poslodavcima i samostalnim obveznicima plaćanja doprinosa na područjima zahvaćenim poplavama
Cilj pomoći Dodjela financijske pomoći poslodavcima i samostalnim obveznicima uplate doprinosa na poplavljenim područjima u svrhu očuvanja radnih mjesta u vremenu kada im je privremeno onemogućen rad tj.  očuvanje radnih mjesta do postizanje uvjeta za neometano poslovanje
Korisnici
  1. Poslodavci koji na područjima zahvaćenim poplavama imaju sjedište ili prebivalište odnosno zapošljavaju radnike u poslovnim jedinicama i/ili proizvodim pogonima na tim područjima, za sve pripadajuće radnike koji rade na područjima navedenim Odluci, koji su temeljem radnog odnosa u mjesecu svibnju 2014. godine i nadalje bili prijavljeni u obveznim osiguranjima i raspoloživi su za rad
  2. Samostalni obveznici plaćanja doprinosa koji imaju prebivalište i žive na poplavljenim područjima u punom iznosu prema propisanoj osnovici, koji su u mjesecu svibnju i nadalje bili obveznici ovih davanja.
Trajanje Od svibnja 2014. do najduže do 31. prosinca 2014. godine
Visina pomoći
 
Poslodavci koji na područjima zahvaćenim poplavama imaju sjedište ili prebivalište odnosno zapošljavaju radnike u poslovnim
jedinicama i/ili proizvodim pogonima na tim područjima:
  • 100% troška minimalne plaće za 2014. godinu uvećane za javna davanja na plaću  
 
Samostalni obveznici uplate doprinosa
  • podmirenje mjesečne obveze doprinosa u punom iznosu prema propisanoj osnovici od mjeseca svibnja 2014.
  • mjesečna isplata novčane naknade u iznosu od 2.400,00 kn
Način odabira korisnika
Podatak o zaposlenim radnicima odnosno samostalnim obveznicima uplate doprinosa u svibnju 2014. godine u  registrima HZMO-a te Porezne uprave
Kriteriji
Odlukom Vlade RH su definirana naselja koju su obuhvaćena ovom pomoći: područje općine Gunja, područje općine Drenovci za naselja Đurići, Posavski Podgajci, Račinovci  i Rajevo Selo, područje općine Vrbanja za naselje Strošinci
Svi radnici i samostalni obveznici uplate doprinose koji su u svibnju 2014.godine bili zaposleni i radili u navedenim naseljima imaju pravo na pomoć, osim radnika koji se financiraju iz sredstava lokalnog ili Državnog proračuna.
Obveze korisnika
Obveze poslodavca/samostalnih obveznika uplate doprinosa:
  • mjesečno Zavodu dostavljati JOPPD obrasce s podacima o iznosu obračunatih doprinosa i neto plaće radnicima koji ćebiti temelj za isplatu sredstava  NAPOMENA: Potrebno je dostavljati poseban JOPPD obrazac samo s radnicima koji rade na definiranim područjima
  • uredno uplaćivati plaće i obračunate doprinosa prema dostavljenim JOPPD obrascima (osim poslodavca u blokadi)
  • omogućiti kontrolu na licu mjesta od strane Zavoda
Napomene
 
  • Ovu pomoć ne mogu koristiti poslodavci koji se financiraju iz sredstava državnog, županijskog ili općinskog proračuna ili su u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. odnosno radnika koji se financiraju iz sredstava lokalnog ili Državnog proračuna,
  • Pomoć mogu dobiti i radnici zaposleni kod poslodavaca koji su trenutno u blokadi (prema podacima Porezne uprave), no u tim slučajevima postupak isplate ide prema radniku, a ne prema poslodavcu.