Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Brodsko-posavska  >  Analiza ankete poslodavaca 2014. - Područni ured Slavonski Brod
Zadnja izmjena: 16.07.2014.

Analiza ankete poslodavaca 2014. - Područni ured Slavonski Brod

 
Uzorak i obuhvat
U uzorak za anketiranje u Brodsko-posavskoj županiji uključeno je 528 poslodavaca s ukupnim brojem zaposlenih od 13.903., što čini 52,3% ukupne zaposlenosti u Županiji krajem 2013. godine, dok je na području Republike Hrvatske bilo uključeno 13.245 poslodavaca s ukupnim brojem zaposlenih od 582.564, što čini 41,8% ukupne zaposlenosti u državi. Tijekom šestotjednog razdoblja anketu su na području Brodsko-posavske županije ispunila 392 poslodavca, tj. 74,2% od uzorkovanog broja, dok je na području Republike Hrvatske anketu ispunio 9.851 poslodavac (74,4% od uzorkovanog broja). Kod anketiranih poslodavaca u Županiji bilo je zaposleno 12.318 radnika, što čini udio od 36,6% u odnosu na ukupan broj zaposlenih u Brodsko-posavskoj županiji krajem prethodne godine, dok je kod anketiranih poslodavaca u Republici Hrvatskoj bilo zaposleno 440.960 radnika (31,6% ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj).
 
Struktura anketiranih poslodavaca
Anketirani su poslodavci svih veličina, tipova te oblika vlasništva. Prema veličini poslodavca najveći broj anketiranih su mikro poslodavci s udjelom od 54,6% (214). Slijede ih mali poslodavci s udjelom od 31,1% (122) i srednji poslodavci s 12,8% (50) koji ujedno imaju najveći broj obuhvaćenih zaposlenih radnika (4.656 ili 37,8%). Veliki poslodavci su najmalobrojniji po broju anketiranih poslodavaca (1,5% ili 6), ali zapošljavaju 4.144 ili 33,6% svih obuhvaćenih zaposlenika. Uzorkom poslodavaca za anketiranje obuhvaćeno je 249 (63,5%) pravnih osoba i 143 obrtnika (36,5%). Pravne osobe zapošljavale su čak 92,7% obuhvaćenih zaposlenika. S obzirom na sektor vlasništva anketiranih poslodavaca, 287 ili 73,2% poslodavaca je privatnog ili pretežno privatnog vlasništva, a 89 ili 35,7% je u državnom i javnom vlasništvu. Udruge, komore i savezi predstavljaju ostale oblike vlasništva, a na njih odlazi 6,4% (16) svih anketiranih poslodavaca. Najveći broj obuhvaćenih zaposlenika imali su anketirani poslodavci u privatnom ili pretežno privatnom vlasništvu (6681 ili 54,2% od svih zaposlenih radnika anketiranih poslodavaca).
 
Promjene u zaposlenosti prethodne godine
U 2013. godini ostvarene su pozitivne promjene u zaposlenosti kod anketiranih poslodavaca. Osim u ukupnom broju zaposlenika, povećanje je također evidentirano kod žena (za 4,7%), dok je smanjenje zabilježeno kod muškaraca (za 0,9%). Tijekom 2013. godine anketirani poslodavci su zaposlili 2.817 radnika, što čini 23,2% u odnosu na ukupnu zaposlenost krajem prethodne godine anketiranih poslodavaca, dok je u istom razdoblju kod istih poslodavaca prestalo raditi 2.649 radnika ili 21,8% u odnosu na ukupnu zaposlenost krajem 2012. godine. Bitna promjena broja zaposlenih dogodila se kod žena (za 4,7%) dok se broj muškaraca zaposlenih kod anketiranih poslodavaca smanjio (za 0,9%) unatoč njihovoj izrazito visokoj fluktuaciji. Naime, muškarci imaju veći udio zapošljavanja od žena kao i veći udio prestanka rada. Kod anketiranih poslodavaca na području Republike Hrvatske udio zapošljavanja u 2013. godini bio je 22,0% (za 1,2 postotna boda manje nego u Brodsko-posavskoj županiji, dok je udio prestanka rada iznosio 20,9% (za 0,9 postotnih bodova manje nego u Brodsko-posavskoj županiji). U Republici Hrvatskoj su kao i u Brodsko-posavskoj županiji ostvarene pozitivne promjene u zaposlenosti kod anketiranih poslodavaca (4.902 osobe ili za 1,1%). S obzirom na veličinu anketiranih poslodavaca najveće povećanje ostvarili su mikro (za 10,7%) i mali (za 5,8%) poslodavci. Prema tipu anketiranih poslodavaca značajno povećanje je ostvareno kod obrta (za 11,2%). Ukoliko se promatraju anketirani poslodavci prema vrsti vlasništva vidljivo je najveće povećanje zaposlenih radnika kod poslodavaca u ostalim oblicima vlasništva (za 11,2%). Osim navedenih, iznadprosječno povećanje (više od 1,4%) je zabilježeno kod poslodavaca u državnom i javnom vlasništvu (za 2,4%) te kod srednjih poslodavaca (za 2,4%).
 
Poteškoće pri zapošljavanju radnika
Tijekom 2013. godine 239 poslodavaca je tražilo radnike na različite načine, a najviše putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (49,4%). 88 ili 26,9% anketiranih poslodavaca u prethodnoj godini nije tražilo radnike. Osim putem Zavoda, poslodavci su radnike najčešće tražili putem osobnih poznanstava (35,6%) i uvidom u vlastitu bazu životopisa (31,0%). U 2013. godini 177 (81,9%) poslodavaca koji su tražili radnike nije imalo poteškoće s pronalaženjem potrebnih radnika, dok je njih 39 (18,1%) izjavilo kako je imalo jednu ili više poteškoća. Najviše poteškoća imali su mali poslodavci (15), pravne osobe (27) te poslodavci u privatnom ili pretežno privatnom vlasništvu (22). Poslodavci iz djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (9), obrazovanja (7) i prerađivačke djelatnosti (6) iskazali su najveći broj poteškoća pri pronalaženju radnika ukoliko promatramo anketirane poslodavce prema području njihove djelatnosti. Najčešći razlog poteškoća pri zapošljavanju radnika anketiranim poslodavcima je bio nedostatak kandidata s traženim obrazovanjem (24 ili 11,1% poslodavaca koji su tražili radnike) i nedostatka kandidata s traženim radnim iskustvom (14 ili 6,5%).
 
Planirano zapošljavanje i potencijalni viškovi u tekućoj godini
Anketirani poslodavci u 2014. godini planiraju zaposliti 1.268 radnika temeljem ugovora o radu i prema tome stopa planiranog zapošljavanja iznosi 10,3%, dok su prethodne godine anketirani poslodavci planirali zaposliti 1.256 radnika (stopa zapošljavanja je iznosila također 10,3%). Na području Republike Hrvatske anketirani poslodavci u 2014. godini planiraju zaposliti 44.198 radnika sa stopom zapošljavanja od 10,1%. Najveću stopu planiranog zapošljavanja u Brodsko-posavskoj županiji prognozirali su mikro poslodavci (31,5%), obrti (22,8%) i ostali poslodavci koji nisu niti u državnom niti u privatnom vlasništvu poput udruga (63,1%). Najmanju stopu zapošljavanja prognozirali su veliki poslodavci (5,6%). U 2014. godini najviše planiraju zapošljavati poslodavci iz prerađivačke industrije (388), djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (228) i djelatnosti javne uprave i obrane te obveznog socijalnog osiguranja (205). Od djelatnosti koje zapošljavaju značajniji broj radnika, najveću stopu planiranog zapošljavanja imaju poslodavci iz djelatnosti javne uprave i obrane te obveznog socijalnog osiguranja (32,3%) i djelatnosti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva (13,9%). Poslodavci planiraju u 2104. godini zaposliti 964 radnika (76,0%) na određeno vrijeme i 304 radnika (24,0%) na neodređeno vrijeme. Na sezonskim poslovima planiraju zaposliti 174 radnika (13,7% od ukupnog zapošljavanja odnosno 18,0% od ukupnog zapošljavanja na određeno vrijeme). Poslodavci tijekom 2014. godine planiraju najviše zapošljavati radnike sa završenom srednjom školom do 3 godine (36,7%) i sa završenom školom u trajanju 4 ili više godina (25,5). U manjem broju planiraju zapošljavati osobe s nezavršenom i završenom osnovnom školom (20,7%), diplomskim studijem, fakultetom i akademijom (13,1%) te preddiplomskim studijem i višom školom (4,1%).
 
Obrazovanje i stručna praksa
Anketirani poslodavci su u anketi mogli iskazati jesu li i na koji način su dodatno obrazovali radnike te jesu li primali učenike ili studente na stručnu praksu i naukovanje. Ukupno je 127 poslodavaca (32,4%) izjavilo kako su u prethodnoj godini imali organizirano usavršavanje radnika (interno ili koristeći usluge vanjskih pružatelja usluga). Usavršavanje je prošlo 2.900 zaposlenika (23,5%) što je nešto manje u odnosu na 25,0% zaposlenika na državnoj razini. Interno usavršavanje je prošlo ukupno 12,1% zaposlenika, a obrazovanje organizirano od strane vanjskih pružatelja usluga je prošlo 11,4% zaposlenika. S obzirom na veličinu poslodavaca najveći udio zaposlenih koji su prošli interno usavršavanje imali su srednji poslodavci dok su najveći udio zaposlenih koji su prošli obrazovanje u organizaciji vanjskih pružatelja usluga imali mali poslodavci. Prema tipu poslodavaca pravne osobe su u odnosu na obrte imale veće udjele zaposlenika u obje vrste obrazovanja. Veći udio zaposlenika kod poslodavaca u državnom i javnom vlasništvu (15,3%) prošao je obje vrste obrazovanja u odnosu na zaposlenike u privatnom vlasništvu.
Ukupno je 135 poslodavaca (34,4% od svih anketiranih poslodavaca) primalo učenike ili studente na stručnu praksu ili naukovanje u 2013. godini u Brodsko-posavskoj županiji. Primili su ukupno 608 učenika i studenata. Na području Republike Hrvatske 2719 ili 27,6% anketiranih poslodavaca je primilo 21.017 učenika ili studenata na stručnu praksu ili naukovanje. Najveći broj učenika i studenata primili su veliki poslodavci (50,0%), pravne osobe (41,0%) i poslodavci u državnom ili javnom vlasništvu (57,3%). Kako je na području Brodsko-posavske županije tako je i na području Republike Hrvatske s rastom veličine poslodavaca rasla vjerojatnost primanja većeg broja učenika ili studenata na praksu. Prema dobivenim odgovorima poslodavci su spremniji organizirati stručnu praksu u slučaju postojanja odgovarajuće potpore. Najveći broj poslodavaca je zainteresiran za financijsku potporu prilikom uzimanja osoba na praksu (68,5%) potom za postojanje pouzdanog i učinkovitog sustava nalaženja i upućivanja prikladnih praktikanata (60,8%) dok je za osiguranu podršku za osposobljavanje mentora zainteresirano 55,7% poslodavaca.
 
Suradnja s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i mjere
Anketom se želio saznati opseg korištenja usluga Zavoda od strane poslodavaca kao i njihovo zadovoljstvo dobivenim uslugama. Ukupno su 173 poslodavca (44,1%od ukupno anketiranih) izjavila da su pri traženju radnika koristili usluge Zavoda, dok je njih 137 (34,9%) izjavilo kako ih nije koristilo. U odnosu na anketirane poslodavce na području Republike Hrvatske gdje je 52,1% od ukupno anketiranih poslodavaca koristilo barem jednu uslugu Zavoda vidljivo je ispod prosječno korištenje usluga Zavoda u Brodsko-posavskoj županiji. Redoslijed dobivenih odgovora je identičan redoslijedu odgovora dobivenim na državnoj razini, a on je sljedeći: objava potrebe za radnikom na web stranici HZZ-a, u dnevnom biltenu, dnevnom listu ili na oglasnoj ploči HZZ-a – 46,6%, korištenje mjera za poticanje zapošljavanja – 36,9%, ciljano posredovanje (upućivanje odgovarajućih kandidata na slobodna radna mjesta od strane savjetnika HZZ-a) – 18,8%, predstavljanje tvrtke i slobodnog radnog mjesta nezaposlenim osobama u prostorijama HZZ-a ili na Sajmu poslova – 11,3%, profesionalna selekcija kandidata za zapošljavanje (psihologijsko testiranje i intervju) – 4,5%, stručna pomoć kod zbrinjavanja viška radnika – 3,7% i druge usluge – 3,5%. Anketirani poslodavci općenito su zadovoljni dobivenim uslugama od strane Zavoda. Poslodavci su najzadovoljniji korištenjem mjera za poticanje zapošljavanja (98,9%) od kojih je čak 84,3% poslodavaca potpuno zadovoljno, a najmanje su zadovoljni dobivenom stručnom pomoći kod zbrinjavanja viška radnika (75,0%) od kojih je 50,0% poslodavaca potpuno zadovoljno. Anketirani su poslodavci iskazali informiranost o mjerama za poticanje zapošljavanja te svoju zainteresiranost za njihovo korištenje. Poslodavci su u prosjeku najviše informirani o mjeri stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (52,8%) i mjeri sufinanciranja zapošljavanja novih radnika (46,0%). Isti slučaj je i na državnoj razini. S obzirom na veličinu poslodavaca najviše su informirani veliki poslodavci. Najveću informiranost iskazali su ostali poslodavci koji nisu niti u državnom niti u privatnom vlasništvu (npr. udruge) za mjeru javnog rada (90,9%).

Cjelokupnu Analizu možete pronaći ovdje.