Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Sisačko-moslavačka  >  Anketa poslodavaca u Sisačko-moslavačkoj županiji
Zadnja izmjena: 18.09.2014.

Anketa poslodavaca u Sisačko-moslavačkoj županiji

 U uzorak za anketiranje na području Sisačko-moslavačke županije u 2014. godini uključeno
je ukupno 807 poslodavaca, a na anketu se odazvalo 715 poslodavaca ili 88,6%. S područja PU Kutina odazvalo se 315 poslodavaca, a s područja PU Sisak 400 poslodavaca.
 
Struktura anketiranih poslodavaca.
Prema veličini poslodavaca, najveći broj anketiranih čine mikro poslodavci (do 9 zaposlenih)
–65,0% od ukupnog broja. Malih poslodavaca (10 do 49 zaposlenih) bilo je 23,6%, srednjih poslodavaca (50 do 249 zaposlenih) 9,9% te velikih poslodavaca (iznad
250 zaposlenih) 1,4%. Od ukupnog broja anketiranih poslodavaca 61,5% su trgovačka društva, a 38,5% obrti. Prema sektoru vlasništva anketirano je 19,9% poslodavaca u  državnom/javnom vlasništvu, 75,7% u privatnom vlasništvu i 4,4% iz ostalih oblika vlasništva (udruge, zadruge i sl.) U istraživanju je najviše obuhvaćeno poslodavaca iz prerađivačke djelatnosti (11,3%), zatim iz trgovina (9,4%), građevinarstva (7,7%), djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  (7,7%), obrazovanju (7,0%) itd.
 
Promjene u zaposlenosti u 2013. godini
 Kod anketiranih je poslodavaca ostvaren manji broj novoga zapošljavanja od broja otpuštanja, što je rezultiralo blagim padom broja zaposlenih na kraju 2013. godine. Tijekom godine anketirani su poslodavci zaposlili ukupno 3.557 radnika, što čini 18,2 % u odnosu na njihovu prethodnu zaposlenost, dok je u istom razdoblju kod istih poslodavaca prestalo raditi 3.805 radnika ili 19,5 % od ukupnoga broja zaposlenih. Dakle, na godišnjoj je razini prisutna visoka fluktuacija, ali je njome ostvareno smanjenje zaposlenosti od 1,3 %. Veće udjele zapošljavanja od prestanka rada radnika ostvarili su mikro poslodavci (za 5,3%) te poslodavci privatnoga sektora vlasništva (za 0,4 %).
 
 
Poteškoće pri zapošljavanju radnika
Poslodavci koriste različite izvore informacija o potencijalnim radnicima, no ipak je najveći broj poslodavaca radnike tražio posredovanjem Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, njih 47,9% od ukupnoga broja poslodavaca koji su tražili radnike. Veliki i srednji poslodavci najčešće traže radnike posredovanjem Zavoda, zatim uvidom u vlastite baze životopisa te oglašavanjem na internetu, dok mikro i mali poslodavci znatno učestalije koriste uslugu posredovanja Zavoda te osobna poznanstva. Poteškoće prilikom zapošljavanja radnika imalo je 9,5% od ukupno anketiranih. Poteškoće su bile najizraženije kod malih poslodavaca (14,1%), te su se podjednako susretali s ovim poteškoćama poslodavci privatnoga i državnoga sektora vlasništva. Najčešći razlozi poteškoća bili su: nedostatak radnika traženoga zanimanja (52,9% od ukupnoga broja poslodavaca koji su iskazali taj problem), nedostatak radnika s traženim radnim iskustvom (38,2%) te nezainteresiranost ili nemotiviranost radnika za prihvaćanje ponuđenoga zaposlenja (27,9%).
 
 
Planirano zapošljavanje u 2014. godini
Zapošljavanje u 2014. godini planira 45,5% dok ih 54,5% to nema u planu. Anketirani poslodavci izrazili su namjeru da će u 2014. godini zaposliti ukupno 1.838 radnika temeljem ugovora o radu što ukazuje na stopu planiranog zapošljavanja od 9,5% (postotak u odnosu na ukupni broj zaposlenih kod anketiranih poslodavaca). Prema toj stopi Sisačko-moslavačka županija je skoro na razini RH (10,1%). Prošlogodišnja stopa planiranog zapošljavanja u SMŢ bila je manja za 1,4 postotna boda i iznosila je 8,1% što ukazuje na povećanje optimizma za zapošljavanje novih radnika u 2014.
godini. Najveća stopa planiranog zapošljavanja u 2014. godini izražena je kod mikro poslodavaca (36,7%) te u privatnom sektoru (11,2%). Najveći broj radnika planira se zaposliti u prerađivačkoj industriji (21,2%), zatim u građevinarstvu (12,2%) i trgovinama (11,0%). Udio planiranog sezonskog zapošljavanja na određeno vrijeme iznosi 10,7% i na području Sisačko-moslavačke županije najviše je planirano u prerađivačkoj industriji  i građevinarstvu.
Promatrano prema razinama obrazovanja, najveći udio planiranog zapošljavanja predviđa se kod srednjih škola (65,2%) te diplomskih studija/fakulteta, akademija (15,7%).
Zanimanja koja su poslodavci s područja Sisačko-moslavačke županije naveli kao najpotrebnija su radnik/radnica bez zanimanja, vozač/vozačica teretnog vozila, prodavač/prodavačica, njegovatelj/njegovateljica starijih i nemoćnih osoba, odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece i diplomirani pravnik/diplomirana pravnica. Najpotrebnije vještine radnika su odgovornost zatim fleksibilnost, emocionalna samokontrola i praktična znanja u okviru zanimanja.
 
Očekivane promjene u zaposlenosti na kraju 2014. godine
Na području Sisačko-moslavačke županije 22,7% anketiranih poslodavaca očekuje povećanje broja radnika na kraju 2014. godine u odnosu na kraj 2013. godine.
9,9% anketiranih poslodavaca očekuje smanjenje za ukupno 403 radnika. Većina tih poslodavaca ističe kako je razlog smanjenju smanjen opseg posla, a ne osobna obilježja radnika.
 
Obrazovanje i stručna praksa. Najveći dio zaposlenika koji je sudjelovao u obrazovanju za usavršavanje u odnosu na ukupan broj zaposlenika je kod srednjih poslodavaca 29,9% odnosno kod poslodavca u državnom vlasništvu 30,3%. Ukupno su anketirani poslodavci u 2013. godini primili na stručnu praksu 1.170 učenika (studenata). Uz financijsku potporu, 336 poslodavaca zainteresirano je za organizaciju stručne prakse i to ponajviše
veliki poslodavci te poslodavci u državno/javnom vlasništvu.
 
 
Suradnja s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Jedan od ciljeva ankete bio je dobiti uvid u opseg i kvalitetu suradnje poslodavaca s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Ukupno je 47,1% od ukupno anketiranih izjavilo da su pri traženju i zapošljavanju radnika koristili usluge HZZ-a. Najčešće korištene usluge su: objava potrebe za radnikom na web stranici HZZ-a, u dnevnom biltenu ili na oglasnoj ploči HZZ-a, mjere za poticanje zapošljavanja, te ciljano posredovanje – upućivanje odgovarajućih kandidata na slobodna radna mjesta. Mikro poslodavci nešto rjeđe objavljuju oglase za radna mjesta preko Zavoda, što ukazuje na potrebu jačanja suradnje. Srednji poslodavci su skloniji predstavljanju radnih mjesta na sajmovima poslova i prostorijama HZZ-a.  Anketirani su poslodavci općenito zadovoljni dobivenim uslugama od strane Zavoda - u 99,1 % slučajeva zadovoljni su potpuno ili djelomično, a tek 0,9% poslodavca napominje nezadovoljstvo korištenim uslugama.
 
Cjelokupan izvještaj možete pronaći ovdje.