Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Koprivničko-križevačka  >  Rezultati provedbe Ankete poslodavaca za 2014. godinu na području Koprivničko-križevačke županije
Zadnja izmjena: 10.09.2014.

Rezultati provedbe Ankete poslodavaca za 2014. godinu na području Koprivničko-križevačke županije


Uzorak i obuhvat – u anketi poslodavaca za 2014. godinu uzorkom je obuhvaćeno 487 poslodavaca, a sudjelovanju u našem istraživanju odazvalo se 395 poslodavaca odnosno 81,1%, od čega 261 trgovačko društvo i ustanova te 134 obrtnika. Kod anketiranih je poslodavaca bilo zaposleno 13.539 radnika, što čini udio od 41,1% u odnosu na ukupni broj zaposlenih na području Koprivničko-križevačke županije.
 
Struktura anketiranih poslodavaca – najveći broj anketiranih poslodavaca čine mikro poslodavci (do 9 zaposlenih) – 251 ili 63,5% i mali poslodavci (od 10 do 49 zaposlenih) - 96 ili 24,3%, a većina poslodavaca je privatnog ili pretežito privatnog vlasništva (294 ili 74,4%). Promatrano prema djelatnosti, u istraživanju je sudjelovalo najviše subjekata iz područja prerađivačke industrije (50 ili 12,7%), zatim trgovine (36 ili 9,1%), građevinarstva (34 ili 8,6%) te iz obrazovanja (33 ili 8,4%). Odaziv anketiranju je bio vrlo sličan u sve tri Ispostave - Križevci (82,8%), Koprivnica (81,0%) i Đurđevac (78,9%). Prema broju zaposlenih kod anketiranih poslodavaca najveći broj zaposlenih je na području Ispostave Koprivnica (66,6% od ukupnog broja anketiranih zaposlenih), dosta manji na području Ispostave Križevci (25,7%) te daleko najmanji na području Ispostave Đurđevac (samo 7,7%).
 
Promjene u zaposlenosti u 2013. godini - u 2013. godini ostvarene su pozitivne promjene u zaposlenosti anketiranih poslodavaca, to jest ostvaren je nešto veći broj novog zapošljavanja od broja otpuštanja. Tijekom godine anketirani su poslodavci zaposlili ukupno 3.111 radnika, što čini 23,1% u odnosu na ukupnu zaposlenost u prethodnoj godini (31.12.2012.) anketiranih subjekata, dok je u istom razdoblju kod istih poslodavaca prestalo raditi 3.028 radnika ili 22,5% od ukupnog broja zaposlenih. Na godišnjoj razini je bila prisutna visoka fluktuacija radnika, ali je njome ostvareno povećanje zaposlenosti od 83 radnika ili 0,6%, pri čemu se broj muškaraca povećao za 83 ili 1,3%, dok je broj žena ostao isti. Pozitivne promjene u zaposlenosti su iste kao i u 2012. godini (0,6%).
 
Poteškoće pri zapošljavanju radnika – najveći broj anketiranih poslodavaca, njih 192 ili 57,1% izjasnio se da su, između ostalog, radnike tražili posredovanjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nakon posredovanja Zavoda, poslodavci u velikoj mjeri koriste osobna poznanstva (72 ili 21,4%) kao način traženja radnika te uvid u vlastitu bazu životopisa (65 ili 29,3%). Poteškoće s pronalaženjem i zapošljavanjem radnika imalo je 44 poslodavca ili 18,6%, najčešće iz prerađivačke industrije (8 ili 18,2%) i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (6 ili 13,6%), a prema zanimanjima najviše kod medicinskih sestri/tehničara (3) i magistra/magistri farmacije (3).
Najčešći razlozi poteškoća bili su nedostatak kandidata s traženim obrazovanjem (58,5%), nedostatak radnika s traženim radnim iskustvom (41,5%) te s nezainteresiranošću ili nemotiviranošću kandidata (29,3%),
 
Planirano zapošljavanje u 2014. godini – novo zapošljavanje u 2014. godini planira 191 ili 48,4% poslodavaca, a ukupno planiraju zaposliti 802 radnika temeljem ugovora o radu, što ukazuje na stopu zapošljavanja (postotak u odnosu na ukupni broj zaposlenih kod anketiranih poslodavaca) od 5,9%.
Novo zapošljavanje u 2014. godini u najvećoj mjeri planiraju mikro poslodavci (303 radnika), kod kojih stopa odnosno udio planiranog zapošljavanja u njihovoj ukupnoj zaposlenosti iznosi 37,4%.
Prema područjima djelatnosti najveći bi se broj radnika mogao zaposliti u građevinarstvu (138 ili 17,2% od ukupnog planiranog zapošljavanja), u javnoj upravi i obrani; obveznom socijalnom osiguranju (131 ili 16,3%) te prerađivačkoj industriji (119 ili 14,8%).
Istodobno, viša stopa planiranog zapošljavanja u 2014. godini (udio prognoziranog zapošljavanja u ukupnoj zaposlenosti) prema djelatnostima predviđa se u javnoj upravi i obrani (23,7%), prijevozu i skladištenju (22,3%), djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (18,1%) i građevinarstvu (15,8%).
Poslodavci s područja Koprivničko-križevačke županije su naveli kao najčešća zanimanja za kojima će imati najveću potrebu za zapošljavanjem u 2014. godini slijedeća zanimanja: vrtlarski radnik/vrtlarska radnica, tesar/tesarica, prodavač/prodavačica, radnik/radnica na razvrstavanju otpada, diplomirani ekonomist/diplomirana ekonomistica i poljoprivredni tehničar/poljoprivredna tehničarka.
Promatrajući odgovore poslodavaca koji planiraju zapošljavanje radnika u 2014. godini, vidimo da su kao potrebne vještine radnika u velikoj mjeri prepoznate: odgovornost (4,5), praktična znanja u okviru zanimanja (4,3), fleksibilnost (4,3), timski rad (4,2), emocionalna samokontrola (4,1) i usmjerenost na potrebe stranaka (4,0).
 
Očekivane promjene u zaposlenosti na kraju 2014. godine – povećanje broja zaposlenih u odnosu na 2013. godinu predviđa 118 poslodavaca ili 33,1% od poslodavaca koji su odgovorili na postavljeno pitanje. Istovremeno dosta manji dio poslodavaca predviđa smanjenje broja zaposlenih u 2014. godini, i to njih 23 ili 6,5%. Nadalje, 148 poslodavaca (41,6%) ne očekuje promjenu broja zaposlenih, 67 poslodavaca (18,8%) odgovorilo je da ne znaju/nemaju procjenu o promjenama u broju zaposlenih, a 39 poslodavaca (9,9% od ukupnog broja anketiranih poslodavaca) nije odgovorilo na ovo pitanje. Sumirano ispada da poslodavci prognoziraju pad zaposlenosti za 1,8% ili 212 radnika.
Znatnije postotno povećanje iskazano je kod poslodavaca iz prijevoza i skladištenja (za 13,3%), djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (za 6,4%) te zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (za 5,8%). S druge stane, smanjenje zaposlenosti iskazali su samo poslodavci iz prerađivačke industrije (za 6,4% i to kod velikih poslodavaca iz privatnog ili pretežito privatnog sektora).
 
Potencijalni viškovi - više od tri četvrtine poslodavaca (79,8%) koji su odgovorili na pitanje ne očekuju da će se zaposlenici bilo kojeg zanimanja pojaviti kao višak. Manji dio poslodavca, njih 55 ili 18,2% je izjavilo da svi zaposlenici imaju sličan rizik da postanu višak bez obzira na zanimanje, dok je jako mali dio poslodavaca, njih 6 ili 2,0% naveo konkretna zanimanja u kojim su radnici posebno izloženi kao višak.
 
Suradnja s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - od ukupnog broja anketiranih poslodavaca, njih 245 ili 62,0% je u 2013. godini koristilo neku od usluga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 96 poslodavaca ili 24,3% se izjasnilo kako nije koristilo niti jednu od usluga Zavoda, dok 54 poslodavca ili 13,7% nije odgovorilo na ovo pitanje. Češće korištene usluge Zavoda su objava potrebe za radnikom na web stranici HZZ-a, u dnevnom biltenu ili na oglasnoj ploči HZZ-a (59,3%), mjere za poticanje zapošljavanja (55,3%) i ciljano posredovanje (36,2%). U 89,6% slučajeva anketirani poslodavci su potpuno zadovoljni korištenim uslugama.


ANKETA POSLODAVACA (.pdf)