Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Varaždinska  >  Sažetak analize ankete poslodavaca 2014. – PU Varaždin
Zadnja izmjena: 12.09.2014.

Sažetak analize ankete poslodavaca 2014. – PU Varaždin


Hrvatski zavod za zapošljavanje, putem svojih područnih ureda, proveo je na području Republike Hrvatske anketu poslodavaca. U uzorak su bili uključeni poslodavci svih veličina (mikro: 1-9 zaposlenih, mali: 10-49 zaposlenih, srednji: 50-249 zaposlenih i veliki: 250 i više zaposlenih). Anketa se provodila tijekom veljače i ožujka 2014. Godine.

U Varaždinskoj županiji odabran je uzorak od 613 poslodavaca iz svih ispostava i svih grana djelatnosti i oblika vlasništva. Od ukupnog broja poslanih anketa u predviđenom roku vraćeno je ukupno 459 ispunjenih anketnih upitnika, odnosno stopa povrata upitnika iznosi 74,9%.

U Varaždinskoj županiji koncem 2013. godine kod anketiranih poslodavaca bilo je zaposleno ukupno 24.486 osoba, a od ukupnog broja bilo je zaposleno 14.299 (58,4%) žena. Ukoliko podatke o broju zaposlenih kod anketiranih poslodavaca usporedimo s podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o broju zaposlenih kod pravnih i fizičkih osoba (59.627 koncem 2013. godine) dolazimo do podatka da smo anketom obuhvatili poslodavce koji zapošljavaju 41,1% zaposlenih osoba na području Županije.

Poslodavci obuhvaćeni upitnikom tijekom 2013. godine zaposlili su ukupno 4.420 osoba, od čega su 54,1% bile žene. Od ukupnog broja zaposlenih 89,1% bilo je zaposleno na određeno, a 10,9% na neodređeno vrijeme. Prema obrazovnoj strukturi poslodavci su najviše zapošljavali osobe sa završenom srednjom školom u trajanju 4 i više godina, a najmanje osobe sa završenim dodiplomskim studijem/višom školom.

Prema podacima u anketi, tijekom 2013. godine 3.843 radnika prekinulo je radni odnos, od čega je bilo 1.873 žena (48,7%). Kao najčešće razloge prekida radnog odnosa tijekom 2013. godine poslodavci navode istek ugovora o radu na određeno vrijeme, sporazumni raskid ugovora o radu, te otkaz od strane radnika.

Poslodavci obuhvaćeni anketom radnike su tijekom prošle godine najviše tražili putem Zavoda za zapošljavanje, putem osobnih poznanstava, uvidom u vlastitu bazu životopisa i oglašavanjem na internetu. Od ukupnog broja anketiranih poslodavaca koji su tijekom 2013. godine tražili radnike, 21,0% imalo je teškoća kod pronalaska radnika, i to najčešće zbog nedostatka kandidata s traženim obrazovanjem, nedostatka kandidata s traženim radnim iskustvom, te nezainteresiranosti ili nemotiviranosti radnika.

Tijekom 2014. godine anketirani poslodavci s područja Varaždinske županije planiraju zaposliti ukupno 1.058 osoba (71,0% na određeno, a 29,0% na neodređeno vrijeme).

Zanimanja koja poslodavci najviše planiraju zapošljavati su: prodavač/prodavačica, šivač/šivačica, instalater/instalaterka grijanja i klimatizacije i zavarivač/zavarivačica.

Od ukupnog broja anketiranih poslodavaca njih 134 očekuje promjenu broja zaposlenih radnika na kraju 2014. godine u odnosu na broj zaposlenih krajem 2013. godine, i to 105 poslodavaca planira povećati broj radnika (ukupno za 477 osoba), a 29 poslodavca planira smanjiti broj zaposlenih (za ukupno 496 radnika). Zanimanje koje se najčešće navodi kao potencijalni višak je čistačica.

Poslodavci koji su koristili usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najviše su koristili usluge objave slobodnog radnog mjesta na web stranici te na oglasnoj ploči Zavoda.

Istovremeno, najveće zadovoljstvo poslodavci su izrazili spomenutom uslugom.

Od mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje anketirani poslodavci najviše su zainteresirani za mjeru Stručno osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa i mjeru Sufinanciranje zapošljavanja novih radnika.

Izvješće možete preuzeti ovdje