Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Zagrebačka i Grad Zagreb  >  Anketa poslodavaca u 2014. godini na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije
Zadnja izmjena: 29.09.2014.

Anketa poslodavaca u 2014. godini na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije


Ovim smo istraživanjem nastojali prikupiti valjane i pouzdane procjene temeljene na iskazima poslodavaca. U tu svrhu primijenjeno je anketno istraživanje kao najefikasniji alat.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, krajem 2013. godine bilo je 498.320 zaposlenih osiguranika (429.496 na području Grada Zagreba i 68.824 na području Zagrebačke županije). Odabir poslodavaca izvršen je iz interne baze poslodavaca Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koja se temelji na podacima dobivenim od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Državnog zavoda za statistiku.

Pri strukturiranju anketnog uzorka primijenjen je stratificirani proporcionalni uzorak. Osnovni stratumi na koje su gospodarski subjekti grupirani u strukturiranju ovog uzorka su područja djelatnosti sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - NKD 2007 te njihova podjela na mikro (1-9 zaposlenih), male (10-49), srednje (50-249) i velike (>250) poslodavce, ovisno o broju radnika. Proporcionalnost je osigurana na županijskoj razini po dimenzijama područja djelatnosti i broja zaposlenih.

U uzorak za anketiranje 2014. godine ukljuĉeno je 1.860 poslodavaca (1.175 s područja Grada Zagreba i 685 s područja Zagrebačke županije) s ukupnim brojem zaposlenih od 206.925, što čini 41,5% ukupne zaposlenosti na prostoru Područnog ureda Zagreb.

Anketa poslodavaca provedena je putem upitnika koji im je dostavljen poštom. Savjetnici za zapošljavanje svojim su izravnim kontaktima s poslodavcima pomogli ispunjavanje upitnika. Upitnik se mogao ispuniti i online na web stranici http://upitnici.hzz.hr uz osobni pristupni kod, što je učinilo čak 63,5% sudionika istraživanja (69,4% s područja Grada Zagreba, 53,9% s područja Zagrebačke županije), najčešće iz područja djelatnosti informacija i komunikacija (78,9%), obrazovanja (72,2%) te stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti (70,8%). Udio upitnika ispunjenih on-line na razini Republike Hrvatske iznosio je 44,0% sudionika istraživanja što znači da su i Grad Zagreb i Zagrebačka županija imali veći odaziv ovakvog načina ispunjavanja. Online upitnik bio je brži i lakši način popunjavanja od tiskanog, jer je sučelje automatski raspoznavalo unesena zanimanja i postavljalo samo ona pitanja na koja se očekivao odgovor poslodavca.

Provedba ankete trajala je šest tjedana, od 20. siječnja do 28. veljače 2014. godine. Tijekom navedenog razdoblja provedbe, u anketi su sudjelovala 1.104 poslodavca ili 59,4% od uzorkovanog broja. Kod anketiranih su poslodavaca bila zaposlena 129.373 radnika, što ĉini 62,5% u odnosu na uzorak te 26,0% u odnosu na ukupan broj zaposlenih na prostoru Podruĉnog ureda Zagreb. Od ukupnog broja poslodavaca (1.104) koji su sudjelovali u anketi s područja Grada Zagreba bila su 683 poslodavca sa 113.940 zaposlenih što čini 26,5% od ukupnog broja zaposlenih, a s područja Zagrebačke županije bio je 421 poslodavac s 15.433 zaposlena radnika što čini 22,4% od ukupnog broja zaposlenih na navedenom području.

Obuhvat, odnosno broj anketiranih u odnosu na broj uzorkovanih poslodavaca iznosio je za Grad Zagreb 58,1%, a za Zagrebačku županiju 61,5%.
Cjelovite rezultate istraživanja možete vidjeti u publikaciji  Anketa poslodavaca u 2014. godini na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije