Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Primorsko-goranska  >  Provedba Ankete poslodavaca 2014.
Zadnja izmjena: 03.10.2014.

Provedba Ankete poslodavaca 2014.


Anketa se provodila u cijeloj Republici Hrvatskoj, putem područnih ureda i ispostava HZZ-a koje su smještene u svim županijskim središtima i većim gradovima.

Provedba Ankete poslodavaca 2014. započela je u siječnju i trajala je do kraja veljače.

Osnovni skup za odabir poslodavaca za anketiranje bila je interna baza poslodavaca Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koja se temelji na podacima dobivenima od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Državnog zavoda za statistiku, a koja je na županijskoj razini obuhvaćala 13.483 poslodavaca s ukupno 91.248 zaposlenih osoba. S obzirom da je prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje krajem 2013. godine bilo 105.659 zaposlenih osiguranika, ovaj skup obuhvaća 86,4 % ukupne populacije zaposlenih u Primorsko-goranskoj županiji.

Pri strukturiranju anketnog uzorka primijenjen je stratificirani proporcionalni uzorak.

Osnovni stratumi na koje su gospodarski subjekti (poduzeća, ustanove, obrti) grupirani u strukturiranju ovoga uzorka jesu područja djelatnosti sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti te podjela na mikro (1-9), male (10-49), srednje (50-249) i velike (>250) poslodavce ovisno o broju zaposlenika.
U uzorak za anketiranje uključeno je 788 poslovnih subjekata sa 41.958 zaposlenih (226 obrtnika i 562 trgovačka društva ili ustanove).

Uzorkom je obuhvaćeno, s obzirom na veličinu gospodarskog subjekta (ovisno o broju zaposlenika): mikro tvrtki 317 ili 50,0 %, malih tvrtki 188 ili 29,7 %, srednjih tvrtki 100 ili 15,8 % i velikih tvrtki 29 ili 4,6 %.

Anketa je provedena putem upitnika koji je poštom ili osobno od strane zaposlenika HZZ-a dostavljen poslodavcima, a upitnik je bio dostupan i online.

 Anketa poslodavaca 2014