Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Programi  >  FP7
Zadnja izmjena: 23.10.2018.

FP7

 
                Sedmi okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (eng.Seventh Framework Programme for Research and Technological Development - FP7) financijski je instrument kojim Europska unija financira istraživanja i razvoj na razini EU i na  globalnoj razini. Program je uspostavljen Odlukom br. 1982/2006/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 18.12.2006. godine. Najveći je program Unije proračuna većeg od 50 milijardi eura za financijsko razdoblje 2007-2013.

Svrha ovog programa je realizacija ciljeva definiranih Lisabonskom agendom, a posebno cilja pozicioniranja Europske unije kao najkonkurentnijeg i najdinamičnijeg svjetskog gospodarstva temeljenog na znanju. Strategija počiva na tzv. trokutu znanja kojeg čine istraživanje, inovacija i obrazovanje.

Kao najveći program EU, FP7 je složeno strukturiran s jasno definiranim pravilima participacije koja ovise o vrsti i aktivnostima prijavljenog projekta. Pravila su definirana Uputama za podnositelje prijedloga.

Republika Hrvatska sudjelovala je i izravnom prethodniku instrumenta FP7 – programu FP6, dok u Sedmom okvirnom programu sudjeluje od samog početka provođenja programa 2007. godine.

FP7 čine četiri potprograma potpore s različitim vrstama aktivnosti u području istraživanja i razvoja poput jačanja istraživačkih kapaciteta, potpore i koordinacije istraživanja, podržavanja mobilnosti istraživača te izgradnje i održavanja mreža. Četiri specifična programa u okviru FP7 tematski su grupirana kako slijedi: 
  • Suradnja (eng. Cooperation) – potpora međunarodnoj suradnji u istraživanjima kojima je cilj jačanje konkurentnosti europske proizvodnje. Više od polovice sveukupnih sredstava u proračunu FP7 predviđeno je za deset tematskih područja u sklopu potprograma Suradnja; a) zdravlje, b) hrana, poljoprivreda, ribarstvo i biotehnologija, c) informacijske i komunikacijske tehnologije, d) nanotehnologije, nanoznanosti, materijali i nove tehnologije proizvodnje, e) energija, f) okoliš, g) transport, h) društveno-ekonomske i humanističke znanosti, i) sigurnost te j) svemir i prostor;
  • Ideje (eng. Ideas) – potpora pionirskim istraživanjima kroz financiranje multidisciplinarnih istraživačkih projekata;
  • Ljudi (eng. People) – potpora daljnjem školovanju, mobilnosti i profesionalnom razvoju istraživača;
  • Istraživački kapaciteti (eng. Capacities) – potpora jačanju i učinkovitom korištenju istraživačkih i inovacijskih kapaciteta diljem Europe.
 

Projekti u kojima je sudjelovao Hrvatski zavod za zapošljavanje:

  • Scalable & Cost effective facilitation of professional identity transformation EMPLOY ID

  • Croskills Pillar IISadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.