Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Zadnja izmjena: 28.11.2014.

Croskills Pillar II

 
Hrvatski zavod za zapošljavanje kao partner sudjeluje u provedbi projekta „Croskills Pillar II“ kojega je nositelj Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Projektne aktivnosti započele su 1. rujna 2014. te će trajati 36 mjeseci.

Projekt se odvija u sklopu Sedmog okvirnog programa (FP7 – Framework Programme 7) koji predstavlja glavni instrument Europske unije za financiranje znanstvenih istraživanja i razvoja.

Ukupni proračun projekta iznosi 602.501,00 EUR, dok je za aktivnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje predviđeno 46.819,00 EUR.

Opći cilj projekta je uspostaviti sveobuhvatni program kvalifikacija i osposobljavanja građevinskih radnika, baziran na preporukama i prioritetnim mjerama definiranima Nacionalnim smjernicama, kako bi se omogućilo cjeloživotno osposobljavanje kvalificiranih i nekvalificiranih, zaposlenih i nezaposlenih radnika, kao i sustavna evaluacija kvalificirane radne snage u državi.

Specifični ciljevi projekta su sljedeći:
  • Razvoj opsežnih kurikuluma osposobljavanja za 6 profesija u građevinarstvu;
  • Uspostavljanje 6 programa osposobljavanja, po jedan za svaku prioritetnu profesiju, uključujući 4 kvalifikacijske razine prema EQF sistematizaciji i akreditiranje početne skupine pružatelja osposobljavanja;
  • Uspostavljanje nacionalnog kvalifikacijskog programa osposobljavanja građevinskih radnika;
  • Uspostavljanje budućeg prepoznavanja hrvatskih programa certificiranja i osposobljavanja u ostalim zemljama članicama EU;
  • Razvoj plana održivosti kontinuiranog osposobljavanja i certificiranja radnika nakon završetka projekta.
Aktivnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odvijaju se u okviru Radnog paketa 6 (Work Package 6) naziva „Planiranje održivosti“ početak kojega je predviđen za 1. kvartal 2015. godine. Suvoditelj Radnog paketa je Regionalni centar za zaštitu okoliša Srednje i Istočne Europe (REC) dok je cilj Radnog paketa razviti sveobuhvatan i realan plan održivosti kontinuirane provedbe shema kvalifikacija i osposobljavanja razvijenih u okviru projekta.

Zadaci u okviru navedenog radnog paketa su sudjelovanje u radu Nacionalne kvalifikacijske platforme, izrada općeg plana održivosti za 6 shema kvalifikacija i osposobljavanja, podržavanje financijske održivosti te praćenje.

Hrvatski zavod za zapošljavanje također u nešto manjem opsegu sudjeluje u aktivnostima Radnog paketa 3 (uključivanje nezaposlenih građevinskih radnika u trening trenera), Radnog paketa 5 (uključivanje nezaposlenih radnika i radnika kojima je potrebna prekvalifikacija u probna osposobljavanja) te Radnog paketa 7 (korištenje informacijskih kanala prema nezaposlenoj radnoj snazi i poslodavcima odnosno informiranje o mogućnostima).