Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Zadnja izmjena: 15.04.2015.

Priopćenje za javnost


U Zagrebu je 29. prosinca 2014. godine održana 38. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donosi Pravilnik o zaštiti na radu u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
 
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje dalo je suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za otpis, darovanje i potpisivanje Ugovora o darovanju otpisanog montažnog objekta u vlasništvu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresi Heinzelova 78a, iz poslovnih knjiga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje a čija je knjigovodstvena vrijednost na dan 31.12.2013. godine iznosila 0,00 kuna.
 
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje dalo je suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sklapanje Ugovora za nabavu usluga jačanja centra tržišta rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s ponuditeljem Zajednica ponuditelja WYG savjetovanje d.o.o., Zagreb.
 
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sklapanje Okvirnog sporazuma broj 344/2-05/14 i Ugovora br. 1. za nabavu usluga održavanja aplikativnih modula osnovnih poslovnih procesa instaliranih u informacijskom sustavu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje s ponuditeljem IN2 d.o.o.
 
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sklapanje Ugovora br. 3 za nabavu usluga nadzora, upravljanja i održavanja sustava podatkovnih centara i osobnih računala Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s ponuditeljem CompING d.o.o.
 
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sklapanje Ugovora br. 4 za nabavu telekomunikacijskih usluga – elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sa zajednicom ponuditelja: 1. Hrvatski Telekom, aiKATE d.o.o. i NTH Media d.o.o.
 
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za potpisivanje Ugovora br. 4. za nabavu telekomunikacijskih usluga – javna govorna usluga u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži s ponuditeljem Metronet Telekomunikacije d.d.
 
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje daje suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sklapanje Ugovora br. 4. za nabavu telekomunikacijskih usluga (usluge prijenosa podataka, usluge pristupa Internetu i javne govorne usluge u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži u funkciji nositelja širokopojasnog ADSL pristupa) temeljem Okvirnog sporazuma br. 344/2-14/11 s ponuditeljem Hrvatski telekom d.d.
 
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donosi Izmjene Plana prihoda i rashoda za 2014. godinu.
 
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donosi Plan prihoda i rashoda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje dalo je suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za potpisivanje Ugovora K7-344/1-08/14 o nabavi računalne opreme za potrebe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s odabranim ponuditeljem KING ICT d.o.o.
 
Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje dalo je suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za potpisivanje Okvirnog sporazuma broj 344/2-02/14 i Ugovora broj 1. o nabavi usluge čišćenja ureda za potrebe Područnog ureda Split Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s odabranim ponuditeljem EKO FOKUS d.o.o..
 
Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dalo je suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za potpisivanje Ugovora br. 03/2014 Grupa I o nabavi usluga - osposobljavanje za obavljanje poslova zavarivača TIG postupkom za potrebe Područnog ureda Slavonski brod.