Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti iz županija  >  Splitsko-dalmatinska  >  Prvi rezultati provedbe Ankete poslodavaca za 2015. godinu na području Splitsko-dalmatinske županije
Zadnja izmjena: 25.05.2015.

Prvi rezultati provedbe Ankete poslodavaca za 2015. godinu na području Splitsko-dalmatinske županije

Na adrese poslodavaca u Splitsko-dalmatinskoj županiji poslano je ukupno 996 anketnih upitnika, a sudjelovanju u anketi odazvalo se 798 poslodavaca, tj. 80,1%. Kod anketiranih je poslodavaca bilo zaposleno 52.774 radnika, na dan 31.12.2014. godine, što čini udio od 39,1% u odnosu na ukupni broj zaposlenih u Splitsko-dalmatinskoj županiji u odnosu na prosinac 2014. godine, kada je bilo ukupno zaposlenih 134.805, prijavljenih pri Zavodu za mirovinsko osiguranje u Splitu.

S obzirom na oblik vlasništva poslodavaca, koji su sudjelovali u anketi, 512 ili 64,1% je privatnog ili pretežito privatnog vlasništva, 240 ili 30,1% su poduzeća i ustanove u državnom ili pretežito državnom vlasništvu te 46 subjekata ili 5,8% su udruge ili zadruga.

Cijelo Izvješće možete preuzeti ovdje