Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Završeni projekti  >  IPA  >  Mehanizmi prekogranične suradnje u EURES-u
Zadnja izmjena: 21.03.2016.

Mehanizmi prekogranične suradnje u EURES-u


Hrvatski zavod za zapošljavanje u suradnji s Ministarstvom gospodarstva Republike Mađarske završio je provedbu projekta „Mehanizmi prekogranične suradnje u EURES-u“ započetu 2. lipnja 2015. godine. Radilo se o twinning light projektu u okviru I. komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) – Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija, a koji se svojim aktivnostima nadovezao na projekte, „Priprema Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za EURES“ i „EURES usluge prema poslodavcima“,  koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje proveo u okviru I. komponente IPA-e.

Opći cilj projekta bio je jačanje prekogranične mobilnosti i slobodnog kretanja radne snage u Europi, dok mu je svrha bila podržati Hrvatski zavod za zapošljavanje u razvoju i provedbi prekograničnih EURES aktivnosti te promovirati prekograničnu mobilnost i suradnju.

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 200.000 eura, a provodio se 6 mjeseci.

Projekt je temeljen na tri glavna rezultata koja se kroz provedbu uspješno postigla:

Rezultat 1: Unaprjeđenje aktivnosti prekogranične mobilnosti i mehanizama prekogranične suradnje na regionalnom nivou
Kako bi se ostvario zadani rezultat, provela se analiza postojećih aktivnosti usmjerenih prema prekograničnim aktivnostima HZZ-a te se u tu svrhu posjetilo 5 područnih ureda. Na temelju analize izradile su se preporuke za poboljšanje prekograničnih aktivnosti i mehanizama prekogranične suradnje HZZ-a. Nadalje, održala su se dva regionalna okrugla stola na temu uspostave prekograničnih EURES partnerstava kako bi se povezalo nacionalne dionike i olakšalo prekograničnu mobilnost. U nastavku se priredilo preporuke za buduću organizaciju i implementaciju prekogranične suradnje te osmislio plan pružanja prekograničnih usluga. Aktivnosti u okviru ovog rezultata zaokružene su izradom smjernica za dokumentiranje i praćenje podataka o radnoj mobilnosti.

Rezultat 2: Jačanje kapaciteta Zavoda za prekograničnu EURES suradnju te pružanje kvalitetnih usluga vezanih uz prekograničnu mobilnost
Kako bi se osnažilo kapacitete Zavoda, provedena je analiza potreba za obukom relevantnog osoblja HZZ-a prema kojoj je izrađeno odgovarajuće izvješće. Pripremljen je program osposobljavanja s pripadajućim materijalima te su održane 2 radionice na regionalnoj razini za ukupno 20 polaznika među kojima su bili stručni savjetnici te rukovoditelji iz Središnjeg ureda te regionalnih i područnih ureda HZZ-a. Nakon osposobljavanja izrađeno je evaluacijsko izvješće za provedena osposobljavanja.

Rezultat 3: Informiranje postojećih i budućih prekograničnih radnika te poslodavaca u prekograničnim regijama o mogućnostima, načinima i uvjetima za prekograničnu mobilnost
Za potrebe promocije zapošljavanja na europskoj razini izrađeni su informativni materijali za postojeće i buduće radnike te poslodavce u prekograničnim područjima. Materijali sadržavaju informacije o prekograničnoj mobilnosti, uslugama, uvjetima mobilnosti i drugim izvorima informiranja na hrvatskome jeziku. Također, u regionalnim i područnim uredima HZZ-a održano je 8 regionalnih informativnih susreta na temu mogućnosti, načina i uvjeta prekogranične mobilnosti s relevantnim dionicima na tržištu rada.

Provedba projekta završila je 2. prosinca 2015. godine.

 
Novosti: OTVOREN PROJEKT „MEHANIZMI PREKOGRANIČNE SURADNJE U EURES-u“