Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  EURES  >  O EURES-u  >  Pravni temelj
Zadnja izmjena: 29.10.2018.

Pravni temelj

 

EURES: pravni temelj


EURES mreža je instrument potpore pravu na slobodno kretanje radnika unutar Europske unije i Europskog gospodarskog prostora. U nastavku donosimo pravne temelje na kojima počiva provođenje ovog temeljnog prava.
 

Slobodno kretanje radnika - Pravni akti Zajednice


Rimski ugovori
Rimski ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice od 25. ožujka 1957. godine u članku 3. definira uvjete  nužne za uspostavljanje i funkcioniranje zajedničkog tržišta, uključujući uklanjanje svih zapreka slobodama kretanja ljudi, usluga i kapitala između država članica. Odredbe o slobodi kretanja radnika sadržane su u člancima 3(c), 48 i 49.

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1612/68 od 15. listopada 1968.
Uredba Vijeća (EEZ) br. 1612/68 od 15. listopada 1968. o slobodi kretanja radnika unutar Zajednice. Uredba navodi da sloboda kretanja radnika predstavlja temeljno pravo radnika i članova njihovih obitelji. 
Pokretljivost radne snage unutar Zajednice treba biti jedno od sredstava koje će radniku pružiti mogućnost unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta i omogućiti društveni napredak, ujedno zadovoljavajući ekonomske potrebe država članica.  
Izvor: Euro-Lex http://eur-lex.europa.eu/
 

EURES – Europski pravni izvori


Uredba (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s popunjavanjem slobodnih radnih mjesta i prijava za posao te ponovne uspostave EURES-a.
Uredba (EU) 589/2016 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2016. o Europskoj mreži službi za zapošljavanje (EURES), pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada i izmjeni uredaba (EU) br. 492/2011 i (EU) br. 1296/2013.

 

EURES – nacionalni akti


Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 16/17), čl. 31, st.3: Zavod obavlja posredovanje pri zapošljavanju, savjetovanje i informiranje o mogućnostima zapošljavanja, obrazovanja i usavršavanja te pruža druge informacije o tržištu rada u državama članicama Europske unije, Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije putem Europske mreže usluga (EURES).

Temeljem članka 7. stavka 1. podstavka b. i c., članka 9. stavka 1. i članka 10. stavka 1. Uredbe (EU) 589/2016 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2016. godine o Europskoj mreži službi za zapošljavanje, pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada (EURES) i izmjeni uredaba (EU) br. 492/2011 i (EU) br. 1296/2013, ministarstvo nadležno za rad donijelo je Odluku kojom se Hrvatski zavod za zapošljavanje imenuje članom EURES mreže i nositeljem Nacionalnog koordinacijskog ureda za EURES.
 
 

Sve što trebate znati o EURES uredbi

 
 

Jedinstven pristup informacijama na unutarnjem tržištu EU - upoznajte se s Vašim pravima i mogućnostima!