Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Projekti Zavoda  >  Aktivni projekti  >  ESF - Europski socijalni fond  >  Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja 2014.-2020.
Zadnja izmjena: 27.11.2015.

Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja 2014.-2020.

 

 
FINANCIRANJE MJERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJA IZ SREDSTAVA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

Hrvatski zavod za zapošljavanje u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., odnosno iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF) provodi projekte usmjerene na financiranje mjera aktivne politike zapošljavanja, kao i projekte usmjerene na modernizaciju, odnosno jačanje kapaciteta institucije.
 
Europski socijalni fond  je jedan od pet Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF), koji od 2014. godine djeluju pod zajedničkim okvirom, imaju komplementarne ciljeve i glavni su izvor ulaganja na razini Europske unije za pomoć državama članicama u povećanju njihova rasta i osiguravanju većeg broja radnih mjesta, istovremeno osiguravajući održivi razvoj u skladu s ciljevima strategije Europa 2020.
 
U studenom 2015. godini započet će provedba sedam projekata Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojima će se financirati mjere aktivne politike zapošljavanja ukupne vrijednosti 1.470.996.651,60 kuna.
 
1.   Obrazovanje, osposobljavanje i prekvalifikacija nezaposlenih osoba ukupne vrijednosti 76.500.000,00 kuna. Cilj projekta je pridonijeti unaprjeđenju znanja i vještina nezaposlenih osoba provedbom aktivnih mjera zapošljavanja i smanjenju nesrazmjera ponude i potražnje na tržištu rada. Ciljane skupine u okviru projektnih aktivnosti su: dugotrajno nezaposlene osobe starije od 29 godina bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci, osobe starije od 29 godina bez završenog srednjoškolskog obrazovanja prijavljene u evidenciju nezaposlenih, osobe starije od 54 godine prijavljene u evidenciju nezaposlenih.
 
2.   Potpore za zapošljavanje teže zapošljivih skupina ukupne vrijednosti 191.250.000,00 kuna. Cilj projekta je olakšati zapošljavanje teže zapošljivih skupina na tržištu rada provedbom aktivnih mjera zapošljavanja odnosno subvencioniranjem poslodavaca koji zadovoljavaju propisane uvjete. Ciljane skupine u okviru projektnih aktivnosti su dugotrajno nezaposlene osobe starije od 29 godina koje su u evidenciji nezaposlenih duže od 12 mjeseci, osobe starije od 29 godina s nezavršenom srednjom školom te nezaposlene osobe starije od 54 godine.
 
3.   Podrška samozapošljavanju  ukupne vrijednosti 175.950.000,00 kuna. Cilj projekta je povećanje broja samozaposlenih osoba iz evidencije HZZ-a pružanjem financijske potpore i kontinuirane podrške pri i tijekom samozapošljavanja. Ciljana skupina su nezaposlene osobe prijavljene na evidenciji HZZ-a.
 
4.   Zadržavanje radnika u zaposlenosti ukupne vrijednosti 66.555.000,00 kuna. Cilj projekta je osigurati ostanak u zaposlenosti radnika kojima prijeti gubitak radnog mjesta provedbom mjera aktivne politike zapošljavanja te provedbom mjera aktivne politike zapošljavanja pridonijeti bržem i ponovnom zapošljavanju osoba koje su postale nezaposlene nakon što su proglašene viškom. U okviru projekta kao ciljane skupine definirane su:
  • Poslodavci koji tokom godine imaju periode smanjenog obima posla (sezonsko obilježje poslovanja) i poslodavci u restrukturiranju i/ili sa privremenim poteškoćama u poslovanju.
  • Zaposlene osobe koje kontinuirano sezonski rade kod poslodavca sa sezonskim obilježjem poslovanja, kojima zbog sezonskih varijacija prijeti gubitak radnog mjesta, prema kriterijima propisanim provedbenim uputama HZZ-a. U ovu skupinu spadaju i sve osobe zaposlene kod poslodavaca u restrukturiranju i/ili sa privremenim poteškoćama u poslovanju kojima prijeti gubitak radnog mjesta, prema kriterijima propisanim provedbenim uputama HZZ-a, kao i novozaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju te osobe kojima prijeti gubitak radnog mjesta zbog nedostatnih vještina u skladu sa kriterijima u provedbenim uputama HZZ-a.
  • Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih, kojima je unazad najviše 6 mjeseci radni odnos prestao uslijed poslovno uvjetovanog otkaza ili u okviru programa zbrinjavanja viška, prema kriterijima propisanim provedbenim uputama HZZ-a.
5.   Provedba javnih radova za teže zapošljive skupine ukupne vrijednosti 91.800.000,00 kuna. Cilj projekta je integracija na tržište rada kroz uključivanje u društveno koristan rad te poticanje i ublažavanje socijalnih posljedica nezaposlenosti kod teže zapošljivih skupina. Ciljanu skupinu čine pripadnici svih teže zapošljivih ciljnih skupina stariji od 29 godina koji odgovaraju kriterijima i uvjetima te načinima korištenja sredstava koje propisuje Hrvatski zavod za zapošljavanje
 
6.   Provedba mjera aktivne politike zapošljavanje za mlade (Inicijativa za zapošljavanje mladih) ukupne vrijednosti 757.656.000,00 kuna. Cilj projekta je povećati zaposlenost i pospješiti integraciju nezaposlenih mladih osoba (15-29) na tržište rada poticanjem daljnjeg obrazovanja i stjecanjem novih kompetencija i vještina, uključivanjem u javne radove i programe stručnog osposobljavanja, potporama za zapošljavanje te poticanjem samozapošljavanja. Ciljana skupina su mlade nezaposlene osobe u dobi 15-29 godina, u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca.
 
7.   Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za dugotrajno nezaposlene mlade ukupne vrijednosti 111.285.651,60 kuna. Cilj projekta je povećati zaposlenost i pospješiti integraciju dugotrajno nezaposlenih mladih osoba na tržište rada poticanjem daljnjeg obrazovanja i stjecanjem novih kompetencija i vještina, uključivanjem u javne radove i programe stručnog osposobljavanja, potporama za zapošljavanje te poticanjem samozapošljavanja. Operacija je namijenjena ciljanoj skupini dugotrajno nezaposlenih mladih osoba, tj. mladima do 25 godina koji su nezaposleni 6 ili više mjeseci te mladima do 29 godina koji se u registru nezaposlenih nalaze 12 ili više mjeseci.