Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Česta pitanja  >  Jednokratna novčana pomoć i naknada putnih i selidbenih troškova
Zadnja izmjena: 14.02.2018.

Jednokratna novčana pomoć i naknada putnih i selidbenih troškova


Pozdrav zanima me na koji nacin je moguce dobiti novcanu naknadu za putne troskove itd kada se radi o zaposljavanju u inozemstvu.. Ja sam sada u hrvatskoj i radio sam u njemackoj za hrvatsku firmu..prebivaliste mi je bilo i ostalo u hrvatskoj.. Sada sam u zagrebu jos sam prijavljen ali ne radimo zbog manje posla pa me zanima kako i dali imam pravo na te novce?
ODGOVOR:
Uvjeti za korištenje prava na jednokratnu novčanu pomoć i na naknadu putnih i selidbenih troškova, koju ima nezaposlena osoba koja se vodi u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, a kojoj Zavod nije u mogućnosti osigurati zaposlenje u mjestu prebivališta te koja sama ili posredovanjem Zavoda nađe zaposlenje u drugom mjestu regulirani su Odlukom o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova („Narodne novine“ br. 23/14, 50/14).
 
Potrebno je napomenuti da se pod drugim mjestom zaposlenja smatra mjesto zaposlenja (na području Republike Hrvatske ili Europske unije) udaljeno više od 80 km od mjesta prebivališta.
 
Člankom 2. navedene Odluke propisano je da pravo na jednokratnu novčanu pomoć ima nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja na 6 mjeseci ili duže te zbog toga promijeni mjesto prebivališta. Jednokratna novčana pomoć iznosi 1200,00 kuna.
 
Člankom 3. stavkom 1. Odluke je propisano da takva osoba može ostvariti pravo na naknadu putnih troškova za sebe (ako u drugo mjesto zaposlenja seli sam), naknadu putnih troškova za sebe, bračnog odnosno izvanbračnog druga i djecu (ako u drugo mjesto zaposlenja seli s obitelji) i naknadu dijela selidbenih troškova.
 
Stavkom 2. istog članka propisano je da nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja, a ne promijeni mjesto prebivališta, ima pravo na naknadu putnog troška samo za sebe.
 
Putni trošak i selidbeni trošak nadoknađuju se samo za jedno putovanje od mjesta dotadašnjeg prebivališta do mjesta zaposlenja.
 
Putni trošak se nadoknađuje u visini stvarnog iznosa troška javnog prijevoza (vlak ili autobus), a najviše do 300,00 kuna po osobi, dok se selidbeni trošak nadoknađuje u visini 50 posto troškova najjeftinijim prijevoznim sredstvom, a najviše do 1.000,00 kuna.
 
Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć i naknadu putnih i selidbenih troškova podnosi se u nadležnom područnom uredu Zavoda u kojem je osoba bila evidentirana prije zaposlenja. Zahtjev se može podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaposlenja.
 
Za odlučivanje o zahtjevu za jednokratnu novčanu pomoć potreban je ugovor o radu, odnosno pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu te dokaz o promjeni prebivališta (dokaz o promjeni prebivališta Zavod može pribaviti po službenoj dužnosti).
 
Uz zahtjev za naknadu putnog i selidbenog troška (kojeg može podnijeti osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja na 6 mjeseci ili duže te zbog toga promijeni mjesto prebivališta) osoba treba priložiti ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, prijevoznu kartu ili prijevozne karte ili, ako osoba ne koristi vlak i autobus, potvrdu javne prijevozničke tvrtke o najjeftinijoj cijeni karte vlaka ili autobusa te račun tvrtke koja je obavila preseljenje. Također je potreban dokaz o promjeni prebivališta kojeg Zavod može pribaviti po službenoj dužnosti.
 
Uz zahtjev za naknadu putnog  troška (kojeg može podnijeti osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja, a ne promijeni mjesto prebivališta) osoba treba priložiti ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu te prijevozne karte, ili ako ne koristi vlak ili autobus, potvrdu javne prijevozničke tvrtke o najjeftinijoj cijeni karte vlaka ili autobusa.
 
Poštovani, molim savjet kako moj unuk može ostvariti jednokratnu pomoć za selidbu, jer je pronašao posao i zaposlio se izvan granica Hrvatske.
ODGOVOR: 
Uvjeti za korištenje prava na jednokratnu novčanu pomoć i na naknadu putnih i selidbenih troškova, koju ima nezaposlena osoba koja se vodi u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, a kojoj Zavod nije u mogućnosti osigurati zaposlenje u mjestu prebivališta te koja sama ili posredovanjem Zavoda nađe zaposlenje u drugom mjestu regulirani su Odlukom o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova („Narodne novine“ br. 23/14, 50/14).
 
Potrebno je napomenuti da se pod drugim mjestom zaposlenja smatra mjesto zaposlenja (na području Republike Hrvatske ili Europske unije) udaljeno više od 80 km od mjesta prebivališta.
 
Člankom 2. navedene Odluke propisano je da pravo na jednokratnu novčanu pomoć ima nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja na 6 mjeseci ili duže te zbog toga promijeni mjesto prebivališta. Jednokratna novčana pomoć iznosi 1200,00 kuna.
 
Člankom 3. stavkom 1. Odluke je propisano da takva osoba može ostvariti pravo na naknadu putnih troškova za sebe (ako u drugo mjesto zaposlenja seli sam), naknadu putnih troškova za sebe, bračnog odnosno izvanbračnog druga i djecu (ako u drugo mjesto zaposlenja seli s obitelji) i naknadu dijela selidbenih troškova.
 
Stavkom 2. istog članka propisano je da nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja, a ne promijeni mjesto prebivališta, ima pravo na naknadu putnog troška samo za sebe.
 
Putni trošak i selidbeni trošak nadoknađuju se samo za jedno putovanje od mjesta dotadašnjeg prebivališta do mjesta zaposlenja.
 
Putni trošak se nadoknađuje u visini stvarnog iznosa troška javnog prijevoza (vlak ili autobus), a najviše do 300,00 kuna po osobi, dok se selidbeni trošak nadoknađuje u visini 50 posto troškova najjeftinijim prijevoznim sredstvom, a najviše do 1.000,00 kuna.
 
Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć i naknadu putnih i selidbenih troškova podnosi se u nadležnom područnom uredu Zavoda u kojem je osoba bila evidentirana prije zaposlenja. Zahtjev se može podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana zaposlenja.
 
Za odlučivanje o zahtjevu za jednokratnu novčanu pomoć potreban je ugovor o radu, odnosno pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu te dokaz o promjeni prebivališta (dokaz o promjeni prebivališta Zavod može pribaviti po službenoj dužnosti).
 
Uz zahtjev za naknadu putnog i selidbenog troška (kojeg može podnijeti osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja na 6 mjeseci ili duže te zbog toga promijeni mjesto prebivališta) osoba treba priložiti ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, prijevoznu kartu ili prijevozne karte ili, ako osoba ne koristi vlak i autobus, potvrdu javne prijevozničke tvrtke o najjeftinijoj cijeni karte vlaka ili autobusa te račun tvrtke koja je obavila preseljenje. Također je potreban dokaz o promjeni prebivališta kojeg Zavod može pribaviti po službenoj dužnosti.
 
Uz zahtjev za naknadu putnog  troška (kojeg može podnijeti osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja, a ne promijeni mjesto prebivališta) osoba treba priložiti ugovor o radu, odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu te prijevozne karte, ili ako ne koristi vlak ili autobus, potvrdu javne prijevozničke tvrtke o najjeftinijoj cijeni karte vlaka ili autobusa.
Čitao sam na internetu kako Hrvati koji odu raditi u inozemstvo (npr. Njemačka) mogu dobiti od HZZ-a novčanu naknadu od 2500kn. Je li to zaista tako i imam li ja pravo na to, iako sam se odjavio iz Hrvatske kao mjesta prebivališta prije tri mjeseca i trenutno radim u Njemačkoj?
ODGOVOR: 
Uvjeti za korištenje prava na jednokratnu novčanu pomoć i na naknadu putnih i selidbenih troškova, kao i visina naknade koju ima nezaposlena osoba koja se vodi u evidenciji Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod), a kojoj Zavod nije u mogućnosti osigurati zaposlenje u mjestu prebivališta te koja sama ili posredovanjem Zavoda nađe zaposlenje u drugom mjestu propisani su Odlukom o jednokratnoj novčanoj pomoć i naknadi putnih i selidbenih troškova („NN“, br. 23/14 i 50/14).
 
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ima nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja na 6 mjeseci ili duže te zbog toga promijeni mjesto prebivališta.
Pod drugim mjestom zaposlenja smatra se mjesto zaposlenja udaljeno više od 80 km od mjesta prebivališta.
Jednokratna novčana pomoć isplaćuje se u visini od 1.200,00 kuna.
Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć podnosi se u pisanom obliku područnom uredu Zavoda u kojemu je nezaposlena osoba bila evidentirana prije zaposlenja. Zahtjev se podnosi u roku od 30 dana od dana zaposlenja.
Uz zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć potrebno je kao dokaz priložiti ugovor o radu ili pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu. Dokaz o promjeni prebivališta Zavod će pribaviti po službenoj dužnosti. Dokazi se prilažu u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
 
Nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja na 6 mjeseci ili duže te zbog toga promijeni mjesto prebivališta, ima pravo na:
naknadu putnih troškova za sebe, ako u drugo mjesto zaposlenja seli sam ;
naknadu putnih troškova za sebe, bračnog odnosno izvanbračnog druga i djecu, ako u drugo mjesto zaposlenja seli s obitelji;
naknadu dijela selidbenih troškova.
Putni i selidbeni trošak nadoknađuju se samo za jedno putovanje od mjesta dotadašnjeg prebivališta do mjesta zaposlenja. Putni trošak se nadoknađuje u visini stvarnog iznosa troška javnog prijevoza vlakom ili autobusom, a najviše do 300,00 kuna po osobi.
Selidbeni trošak nadoknađuje se u visini 50% troškova najjeftinijim prijevoznim sredstvom, a najviše do 1.000,00 kuna.
 
Zahtjev za naknadu putnih i selidbenih troškova podnosi se u pisanom odliku područnom uredu Zavoda u kojemu je nezaposlena osoba bila evidentirana prije zaposlenja. Zahtjev se podnosi u roku od 30 dana od dana zaposlenja.
Nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja na 6 mjeseci ili duže te zbog toga promijeni mjesto prebivališta uz zahtjev za naknadu putnih i selidbenih troškova mora kao dokaz priložiti ugovor o radu odnosno pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu, račun tvrtke koja je obavila preseljenje i prijevoznu kartu odnosno prijevozne karte. Iznimno, ako nezaposlena osoba ne koristi vlak ili autobus, može se priložiti dokaz o cijeni karte najjeftinijeg prijevoznog sredstva (potvrdu javne prijevozničke tvrtke o najjeftinijoj cijeni karte vlaka ili autobusa). Dokaz o promjeni prebivališta Zavod će pribaviti po službenoj dužnosti. Dokazi se prilažu u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Je li dovoljno za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć imati boravište u mjestu preseljenja koje je udaljeno više od 80km od mjesta prebivališta ili je nužno imati prebivalište u mjestu zaposlenja?
ODGOVOR:
Člankom 2. stavkom 1. Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova (Narodne novine br. 23/14, 50/14) propisano je da pravo na jednokratnu novčanu pomoć ima nezaposlena osoba koja zasnuje radni odnos u drugom mjestu zaposlenja na 6 mjeseci ili duže te zbog toga promijeni mjesto prebivališta. Dakle, za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć nije dovoljna prijava boravišta, već je potrebno promijeniti mjesto prebivališta, kako je propisano Odlukom.