Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  Novosti  >  Vijesti  >  EU dan poslodavaca
Zadnja izmjena: 08.04.2016.

EU dan poslodavacaTemeljem Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pojačanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje osnovana je 23. rujna 2014. godine Europska mreža javnih službi za zapošljavanje sa ciljem povećanja učinkovitosti nacionalnih javnih službi za zapošljavanje te kao pomoć državama članicama u daljnjoj koordinaciji njihovih aktivnosti u borbi protiv nezaposlenosti u Europi.
 
Uvažavajući značaj suradnje s poslodavcima kao ključnim partnerima na tržištu rada te potrebe daljnjeg jačanja suradnje, članovi Europske mreže javnih službi za zapošljavanje donijeli su odluku da će se Europski dan poslodavaca održati po prvi puta u svim državama članicama Mreže u proljeće 2016. godine.
 
Obilježavanjem Europskog dana poslodavaca želi se ojačati suradnja između poslodavaca i javnih službi za zapošljavanje na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Stoga se u razdoblju između 4. i 15. travnja  2016. godine (datum prema izboru države članice) planira provesti prvo takvo događanje u svim članicama Mreže.
 
Na europskoj razini središnje događanje održat će se 13. travnja 2016. godine u Bruxellesu, a Hrvatski zavod za zapošljavanje obilježit će Europski dan poslodavaca u periodu od 11. do 15. travnja.
 
U fokusu Europskog dana poslodavaca Hrvatski zavod za zapošljavanje stavlja aktivaciju i integraciju dugotrajno nezaposlenih i osoba iznad 50 godina života. Za njihovu integraciju potrebna je dobra suradnja s poslodavcima i lokalnim dionicima stoga su također i poslodavci, posebice mali i srednji poduzetnici ciljana skupina ovog događanja. Cilj je informiranje poslodavaca o našim uslugama ali i mogućnostima koje mogu proizaći za nezaposlene osobe u zajedničkoj suradnji.

Aktivnosti će biti usmjerene na poslodavce, prije svega na direktan kontakt savjetnika s poslodavcima u svim županijama u Republici Hrvatskoj. Organizirati će se okrugli stolovi na kojima će sudjelovati poslodavci i drugi dionici na lokalnom tržištu rada (HUP, HGK, HOK, županije, gradovi). Također u 10  gradova održati će se i Sajmovi poslova koji potiču direktan kontakt poslodavaca i nezaposlenih osoba.

Program događanja obilježavanja EU dana poslodavaca možete pronaći ovdje( nadopunjeni Program 01.04.2016.)