Vijesti iz županija


Izaberite vijesti iz županija

Dubrovačko-neretvanska

Istarska

Karlovačka

Koprivničko-križevačka

Krapinsko-zagorska

Ličko-senjska

Međimurska

Osječko-baranjska

Požeško-slavonska

Primorsko-goranska

Sisačko-moslavačka

Splitsko-dalmatinska

Šibensko-kninska

Varaždinska

Virovitičko-podravska

Vukovarsko-srijemska

Zadarska

Zagrebačka i Grad Zagreb

Bjelovarsko-bilogorska

Brodsko-posavska


Kontakti


Info telefon : 01 6444 000
Telefon : +385 1 6126 000
Fax : + 385 1 6126 038 
e-mail : hzz@hzz.hr


Linkovi na kontakte Regionalnih i Područnih ureda:
Kontakti Regionalnih/Područnih ureda

Početna  >  O nama  >  Upravno vijeće  >  Sjednice održane u 2016. godini  >  1. konstituirajuća sjednica Upravnoga vijeća održana 02. svibnja 2016. godine
Zadnja izmjena: 13.05.2016.

1. konstituirajuća sjednica Upravnoga vijeća održana 02. svibnja 2016. godine

Dnevni red:  
 1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnoga vijeća.
 2. Donošenje Odluke o bitnim sastojcima Ugovora o radu  između  Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i vršitelja dužnosti ravnatelja.
 3. Izvješće o radu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2015. godinu.
 4. Financijsko izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima za razdoblje  I.- XII. 2015. godine.
 5. Izvješće o donesenom Planu rada Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu.
 6. Plan prihoda i rashoda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu.
 7. Izjave članova Upravnoga vijeća - Sprječavanje sukoba interesa
 8. Suglasnost za sklapanje Okvirnog Sporazuma i Ugovora broj 1 za nabavu licenci za održavanje, nadogradnju i proširenje programske antivirusne, antispam i slične zaštitne opreme u informacijskom sustavu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.
 9. Suglasnost za sklapanje Ugovora broj 2. za nabavu usluga nadzora, upravljanja i održavanja sustava  podatkovnih centara i osobnih računala Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma br. 344/2-08/15.
 10. Prijedlog Središnjeg povjerenstva za inventuru za stavljanje izvan upotrebe osnovnih sredstava i sitnog inventara.
 11. Razno.   
 
  1.dn.reda
Odluka
  2.dn.reda
Odluka
  3.dn.reda
Odluka
  4.dn.reda
Odluka
Sažetak
  6.dn.reda
Odluka
Sažetak
  8.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  9.dn.reda
Odluka
Obrazloženje
  10.dn.reda
Odluka
Obrazloženje